Naslovnica / Napovedi in obvestila / Zbiranje podpisov “PROTI MILITARIZACIJI”

Zbiranje podpisov “PROTI MILITARIZACIJI”

Upravna enota Kamnik obvešča,  da je Državni zbor Republike Slovenije sprejel pobudo Martine Dervarič za zbiranje podpisov volivk in volivcev za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvah Zakona o obrambi.

Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je:

–         prvi dan roka PONEDELJEK, 2. november 2015
–         zadnji dan roka NEDELJA, 6. december 2015

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo:

»PROTI MILITARIZACIJI«

Skladno s 16. b členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo predlogu za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma. Obrazec podpore podpiše volivec osebno pred pristojnim uradnikom Upravne enote (soba št. 4 in 12), ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj njegovega stalnega prebivališča.

Volivec lahko da svojo podporo v poslovnem času upravne enote s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Podpisane in overjene obrazce zbira pobudnik na naslovu:

ZAVOD RADIO ŠTUDENT
Cesta 27. aprila 31
1000 LJUBLJANA

POSLOVNI ČAS UPRAVNE ENOTE:

Ponedeljek od 8.00 do 15.00
Torek od 8.00 do 15.00
Sreda od 7.30 do 17.30
Četrtek od 8.00 do 15.00
Petek od 8.00 do 13.00

UPRAVNA ENOTA KAMNIK

Primer obrazca – podpora volilca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, pobudi za spremembo ustave, pobudi za vložitev predloga zakona.