Naslovnica / Napovedi in obvestila / Opozorilo: Žičnica pod sv. Primožem

Opozorilo: Žičnica pod sv. Primožem

V skladu z generalno odločbo št.:3408-04-2251-C501/14 z dne 16.05.2014 se bosta od jutri dalje, 02. 04. 2014, v gozdu pod sv. Primožem, na območju Apnene doline, kjer se odcepi pot čez pasje pečine proti Mali Planini (glej skico), pričela sečnja in spravilo podrtega in poškodovanega drevja, ki bo trajalo, predvidoma 14 dni, brez upoštevanja slabih vremenskih razmer.

zledolom sv primoz

Spravilo izpod glavne pohodne poti bo potekalo z žičnim žerjavom – žičnico, katere stolp z pogonskim agregatom bosta nameščena ob vlaki, ki je hkrati tudi dostopna pot k sv. Primožu. Odvoz posekanega in izvlečenega drevja bo potekal po teisti vlaki – poti. Vsa opravila v območju zgornje postaje naprave so še posebej nevarna in zato opozarjamo na varnost pohodnikov.

ZICNICA SV PRIMOZ

Pozor!

21. člen ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA MED 30. JANUARJEM

IN 10. FEBRUARJEM 2014 (ZUOPŽ) (Ur. L. RS 17/2014 z dne 07.03.2014) pooblaščene izvajalce izključuje odgovornosti za škodo obiskovalcem gozdov:

Do 31. decembra 2016 osebe na lastno odgovornost dostopajo v gozd.

Priporočilo:

V kolikor se boste kljub povedanemu zadrževali na tem gozdnatem območju, vsak trenutek spremljajte dogajanje v svoji neposredni okolici in upoštevajte vsa opozorila izvajalcev, saj bo delovišče označeno samo s tablama ob poti. Nevarni nista samo motorna žaga in napeta jeklenica, smrtno nevarni so lahko tudi viseči tovor na jeklenici (»zajli«), nagrmadeni sortimenti za začasni deponiji ali pa traktor z  gozdarsko polprikolico. Prav tako kakor vas, našteto potencialno ogroža tudi vašega pasjega sosprehajalca, če ga ne boste imeli na vrvici ob sebi.

Največje zagotovilo za vašo varnost sta torej skrajna pozornost in upoštevanje navodil na območju samem.

Dodatne informacije:

T: 01 83 91 946
GSM: 041 657 247
E:      ke. kamnik@zgs.gov.si

Gozdarji ZGS