Naslovnica / NOVICE / Žled v kamniških gozdovih 2014 – dve leti kasneje

Žled v kamniških gozdovih 2014 – dve leti kasneje

V začetku februarja je minilo dve leti od pojava katastrofalnega žledu 2014. Kako je izgledalo takrat, se nas spominja zmeraj manj, vsekakor tega niso še pozabili lastniki gozdov, ki do sedaj še niso povsem odpravili posledic v gozdovih.

Revirni gozdarji nadaljujejo evidentiranje poškodovanih dreves, ki jih bodo morali lastniki zaradi poškodb posekati. Do sedaj je zabeleženo 60.523 dreves iglavcev v skupni brutto imeri 34.917m3 iglavcev in 143.676 dreves listavcev v skupni brutto izmeri 76.972 m3 listavcev skupaj 111.888m3 kar je enako dobri dve tretjini napovedane ocene.

zled 2 leti kasneje 1

V lanskem letu, natančneje 20. 03. 2015, se je iztekel rok za posek in izdelavo poškodovanih iglavcev, z 31. 12. 2016 se izteče tudi rok za sanacijo listavcev v skladu z naslednjimi generalnimi odločbami: 322-04-2247-C501/14-1, z dne 16.05.2014  |  322-04-2249-C501/14-1, z dne 16.05.2014  |  322-04-2250-C501/14-1, z dne 16.05.2014  |  322-04-2251-C501/14-1, z dne 16.05.2014

(http://www.zgs.si/slo/delovna-podrocja/varstvo-gozdov/sanacija-posledic-ujme-2014/index.html
http://www.kamnik.si/obvestila/Podaljsani-roki-za-izvedbo-nujnih-varstvenih-del-v-gozdovih-na-obmocju-obcine-Kamnik—generalne-odlocbe-22-05-2014
)

Navkljub mnogim težavam lastniki gozdov nadaljujejo z sanacijo. Do konca lanskega leta so posekali okoli 132.000 poškodovanih dreves v skupni brutto izmeri 73.600m3, kar predstavlja približno 45 odstotkov napovedane ocene. Prijetno presenečenje, v nasprotju z pričakovanji se je pojavilo v dobri kvaliteti lesa listavcev, ki so bili prevrnjeni z koreninami vred.

Rezultat bi bil zagotovo veliko boljši, če se v skladu z pričakovanji ne bi uresničile zlovešče napovedi o prekomerni namnožitvi podlubnikov, kot sopojavu nedokončane sanacije zaradi žledu poškodovanih iglavcev in zelo specifičnih vremenskih pogojev v poletno jesenskem času, ki se je zamaknil v prvi del zime 2015/2016. Zaradi tega vzroka je bilo evidentirano 28.259 dreves smreke v skupni brutto izmeri 32.225m3. Lastniki gozdov so do konca leta 2015 posekali tri četrtine evidentirane količine. Ob tem velja opozoriti, da se 19. marca 2016 izteče rok za sanacijo označenih neposekanih dreves, ki so napadena s podlubniki.

zLED 2014 - DVE LETI KASNEJE* Količini zaradi žledu poškodovanih evidentiranih in posekanih iglavcev so prištete še količine iglavcev, ki so napadene s podlubniki.

Za primerjavo s stanjem v Sloveniji si lahko ogledate sporočilo za javnost z dne 10. 02. 2016 na spletni strani Zavoda ze gozdove Slovenije:

http://www.zgs.si/slo/aktualno/sporocila_za_javnost/index.html

Da se sečnja dokaj uspešno nadaljuje naprej, je bilo v preteklem letu izdelano 91 elaboratov za gradnjo gozdnih vlak v skupni projektirani dolžini 30,6km, zgrajeno je bilo 19,15km vlak, za spravilo pa so pripravili še 9,2km že obstoječih vlak.

Zavod za gozdove Slovenije
KE Kamnik