Naslovnica / NOVICE / Župan prevzel ključe Starega gradu nad Kamnikom in našel katastrofo

Župan prevzel ključe Starega gradu nad Kamnikom in našel katastrofo

Dopoldan je župan Marjan Šarec skupaj s predstavniki občinske uprave po dolgih letih pravdanja vendarle uspešno prevzel nazaj v posest objekt Starega gradu nad Kamnikom. Že v letu 2014 je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo naložilo dotedanji najemnici, da se izseli iz poslovnega objekta Stari grad s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter ga, prostega njenih osebnih stvari in oseb, izroči Občini Kamnik v posest. Nekdanja najemnica je objekt sicer izročila bistveno kasneje, kot ji je bilo to naloženo s pravnomočno sodbo, vendar pa je to v tem trenutku manjšega pomena.

Župan Marjan Šarec, podžupan Igor Žavbi, direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda, v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar, višja svetovalka za premoženjsko-pravne zadeveIvanka Ogrinec in višji svetovalec za občinsko prometno infrastrukturo Sandi Borec so si objekt z okolico v prisotnosti sodnega izvršitelja Vita Krevsla ogledali in ocenili, da je sicer v zelo slabem stanju, zaradi česar bo potrebno v najkrajšem času izvesti vsaj nujna vzdrževalna dela. Ali bo objekt oddan v najem novemu najemniku, bo odločeno v prihodnjih dneh, občinska uprava pa preučuje tudi možnost, da bi objekt oddala v upravljanju Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik.

Kar zadeva odškodninske tožbe bivših najemnikov zoper Občino Kamnik, pa je potrebno poudariti, da Občina v tem trenutku ne razpolaga z nikakršnim vloženim zahtevkom. Res je sicer najemnica pred časom zoper Občino vložila zahtevek za plačilo 424.500 evrov, vendar pa je bil le-ta že v celoti zavrnjen. Sodba je pravnomočna.

O samem stanju priljubljene kamniške izletniške točke pa spodnje slike povedo več kot neskončno število besed …

 

Vir: Občina Kamnik