Naslovnica / NOVICE / Zvonko Cvek – prejemnik bronastega priznanja Občine Kamnik

Zvonko Cvek – prejemnik bronastega priznanja Občine Kamnik

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Zvonku Cveku bronasto priznanje Občine Kamnik za njegovo dolgoletno delo na področju telesne kulture in veteranskih ter domoljubnih organizacij, s katerim je pomembno prispeval k razvoju kamniške občine na teh področjih.

Zvonko Cvek se je leta 1976 zaposlil v občini Kamnik kot namestnik načelnika oddelka za ljudsko obrambo. To delo je opravljal do leta 1983. Nato je štiri leta, od 1984 do 1988, predsedoval Zvezi rezervnih vojaških starešin v občini Kamnik. V letih od 1986 do 1990 je deloval v tedanjem Izvršnem svetu skupščine, kasneje v Nadzornem odboru, od leta 2002 do 2006 pa v Občinskem svetu Občine Kamnik. Poleg teh nalog se je kot rekreativni športnik udejstvoval na športnem področju kot organizator, bil pa je tudi predsednik Zveze telesnokulturnih organizacij v občini Kamnik. Ob delu se je vseskozi izobraževal in leta 2007 magistriral na temo državljanskih in političnih pravic.

Ves čas je bil uspešen in ustvarjalen tudi na področju društvenega delovanja in povezovanja domoljubnih in veteranskih društev v občini. Je soustanovitelj Območnega odbora Zveze slovenskih častnikov KamnikKomenda, Društva general Maister Kamnik in Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik.

Že šestnajsto letouspešno vodi Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik. Sodeloval je pri podpisu Listine o medsebojnem sodelovanju in koordinaciji petih veteranskih in domoljubnih društev občine Kamnik, ki sedaj delujejo usklajeno s programi in prisotnostjo na prireditvah v občini Kamnik in širše v Republiki Sloveniji. Aktivno deluje v komisiji za izvedbo nagradnega natečaja veteranskih in domoljubnih društev za učence drugega in tretjega triletja osnovnih šol na področju likovnih in literarnih prispevkov na temo domoljubja, ki potekajo že od leta 2013. Takšen pristop k mladim je potreben, da s pomočjo mentorstva starejših spoznavajo, kaj pomeni imeti topel dom in ljubiti svojo domovino.

Kljub temu,da je upokojen, ustvarjalno in zavzeto deluje na različnih področjih, kar potrjujejo mnogi dosežki, za katere je v preteklem času prejel vrsto priznanj in pohval.