Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Velika planina je lani, prvič po 21. letih, poslovala z dobičkom

Velika planina je lani, prvič po 21. letih, poslovala z dobičkom

Družba Velika planina d.o.o. je v lanskem letu ustvarila za več kot milijon evrov poslovnih prihodkov in po več kot dveh desetletjih ponovno poslovala z dobičkom.

V gradivu za 20. sejo Sveta občine Kamnik je objavljeno poročilo o poslovanju družbe Velika planina d.o.o. v katerem je moč prebrati, da je omenjena družba, ki je v občinski lasti, po dolgem času ustvarila dobiček iz rednega poslovanja in čisti dobiče, kar naj bi se zgodilo prvič po dveh desetletjih.

V poročilu družbe so zapisali:

“Družba Velika planina d.o.o je v letu 2016 poslovala v skladu s sprejetim poslovnim načrtom, ki ga je na predlog direktorja družbe Velika planina d.o.o. potrdil nadzorni odbor družbe Velika planina d.o.o.. Družba Velika planina d.o.o. je v letu 2016 prepeljala rekordno število potnikov (57.654) in dosegla več kot 1 milj. poslovnih prihodkov. Družba Velika planina d.o.o. je tako v letu 2016 ustvarila dobiček iz rednega poslovanja in čisti dobiček, kar je bilo prvič v zadnjih 21 letih, za kolikor imamo na razpolago podatke o poslovanju.

V letu 2016 je Občina Kamnik dokapitalizirala družbo Velika planina d.o.o. v višini 100.000 €. Načrtovana sredstva za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. v višini 155.000 € niso bila porabljena v celoti, ker v letu 2016 še vedno ni bila realizirana dobava prižem za sedežnico Šimnovec (sredstva za ta namen v višini 55.000 € so prenesena v proračun za leto 2017). Sredstva za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. v višini 100.000 € so bila porabljena v skladu s potrjenim poslovnim načrtom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2016 na četrti skupščini družbe Velika planina d.o.o. za stroške remonta nihalke (dela pri popuščanju vrvi, izdelavo konstrukcijske rešitve sidranja vrvi, strokovno tehnični pregled nihalke, vzdrževalna dela in dežurstva, plače žičničarjev, magnetno induktivni pregled nosilnih vrvi in redni pregled OVO) v višini 48.614,10 €, za prižemke za dvosedežnico Graffer v vrednosti 6.704,00 €, za nakup teptalnega stroja 35.828,69 € ter za potopno črpalko Nautilus, žični poteg s standardno vrvjo in opremo za vlečnico Zeleni rob v višini 8.853,21 €.”

V nadaljevanju vam v tabelarični obliki predstavljamo poslovanje družbe Velika planina d.o.o. v letih 2012 – 2016: