Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Birokracija: Težave kamniških gostincev pri prijavi delovnega časa

Birokracija: Težave kamniških gostincev pri prijavi delovnega časa

Vsaj dva podjetnika oz. gostinca, ki se na območju Občine Kamnik ukvarjata z gostinsko dejavnostjo, sta nas v zadnjem času opozorila, da se gostinci pri prijavi delovnega časa lokalov soočajo s težavami, pri oddaji vlog in pridobivanju odločb, pa naj bi bili izpostavljeni tudi precej nenavadnim postopkom in prošnjam.

V želji, da težave gostincev preverimo, smo Občino Kamnik zaprosili za informacijo in zaprosili za odgovore na naslednja vprašanja:

  • Koliko prijav oz. sprememb delovnega časa je Občina Kamnik prejela v zadnjih treh mesecih?
  • Kdaj oz. po kolikšnem času so bile rešene?
  • Kolikšen je običajen ter skrajni rok v katerem mora Občina Kamnik razrešiti prijavo ali spremembo delovnega časa?

Predstavnica za stike z javnostmi Občine Kamnik nam je posredovala odgovor, ki objavljamo v celoti, kot smo ga prejeli:

»Spoštovani,

posredujem odgovor, ki ga je pripravila svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Liljana Juhart Mastikosa:

Zanikam celotno pisanje gospoda Čebaška glede lastnikov gostinskih lokalov, da imajo težave pri prijavi obratovalnega časa, pri oddaji vlog in pridobivanju odločb ter, da so izpostavljeni nenavadnim postopkom in prošnjam. Nasprotno, lastniki ali najemniki gostinskih obratov so zelo zadovoljni, ker sem jim vloge rešujejo zelo ažurno, konstruktivno in na prijazen način. Prav tako velika večina pravnih oseb, ki oddajajo vloge za omenjeno zadevo brez težav takoj pristopijo k dopolnitvi vloge, v kolikor je to potrebno in so nanjo pozvani.

V zadnjih treh mesecih so vsi gostinci, ki so podali popolno vlogo, dobili tudi odločbo v zakonsko predpisanem toku, to je 30 dni od prejema popolne vloge. Treba pa je poudariti, da se trenutno vodi ena vloga, ki kljub večkratnim dopolnitvam, se vedno ni popolna.

V zadnjih treh mesecih je bilo prejetih 46 vlog gostinskih obratov za potrditev ali spremembo oziroma za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata.

Vse popolne vloge so bile rešene najkasneje v roku 3-5 dni.

Rok, v katerem mora Občina rešiti prijavo obratovalnega časa oziroma izdati odločbo je najpozneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejela popolno vlogo za začetek postopka.«