Naslovnica / NOVICE / Cin-cin protesti: Protestno kolesarjenje v Kamniku so varovali policisti, ki še vedno iščejo organizatorje

Cin-cin protesti: Protestno kolesarjenje v Kamniku so varovali policisti, ki še vedno iščejo organizatorje

Včerajšnje protestno kolesarjenje v Kamniku, ki je potekalo že peti petek zapored, so tokrat spremljali in varovali tudi kamniški policisti, ki še vedno iščejo domnevnega organizatorja oz. organizatorje spontanih petkovih kolesarjenj po kamniških ulicah.

Peto protestno petkovo kolesarjenje po kamniških ulicah, ki se ga je udeležilo kakih trideset dobrovoljno zvončkljajočih in hupajočih kolesark ter kolesarjev, je tudi tokrat potekal mirno in brez kakih posebnosti, če odmislimo dejstvo, da so tokratno kolesarjenje (prvič) nadzorovali in varovali tudi kamniški policisti, ki še vedno iščejo domnevne organizatorje kamniških cin-cin protestov.

Po naših informacijah so namreč policisti v tem tednu nekatere izmed udeležencev petkovih protestnih kolesarjenj poklicali oz. povabili na informativni razgovor, kot smo uspeli izvedeti, pa pod policijskim drobnogledom niso zgolj kolesarski protestniki, ampak tudi občani, ki so prejšnji petek v enem izmed lokalov v središču mesta praznovali rojstni dan svojega prijatelja, kar se dandanašnji, pod pretvezo skrbi za zdravje in dobrobit občanov, očitno smatra za domala protidržavno in prevratniško dejanje.

Da je včerajšnji kolesarski protest zares potekal povsem mirno in brez morebitnih zaznanih kršitev, je moč razbrati tudi iz poročila Policijske uprave Ljubljana, v katerem je zapisano: »Včeraj, okoli 19. ure se je v centru Kamnika zbralo 29 kolesarjev. Policisti so shod, ki je potekal mirno, spremljali, pri tem pa na samem shodu niso zaznali kršitev. Shod ni bil prijavljen, zato bodo policisti nadaljevali z zbiranjem obvestil za ugotovitev organizatorja shoda.«

Nekateri kamniški kolesarski protestniki, ki se vsak petek ob 19. uri spontano podajo na kolesarjenje po kamniških ulicah okoli občine, so svoja kolesa prav lično ozaljšali tudi s cvetjem, zastavami in transparenti, med katerimi pa, za razliko od Ljubljane, po mnenju policistov, ni bilo nobenega tako spornega, da bi ga bilo potrebno celo zaseči.

V medijih je bilo namreč včeraj in danes moč zaslediti informacije, da so policisti na protestih v Ljubljani zasegli več transparentov z domnevno sporno vsebino, kar bi bilo lahko razumljeno tudi kot poseg v svobodo izražanja, ki jo, v svojem 39. členu, zagotavlja prvi odstavek ustave, kjer je zapisano: »Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.«

Ker policisti, ki niso sodniki, bržčas težko presojajo ustreznost in primernost posameznih vsebin na transparentih, smo Policijsko upravo Ljubljana zaprosili za pojasnilo, na kakšni podlagi oz. po kakšnih kriterijih policisti presojajo o domnevni neprimernosti zaseženih transparentov ter kakšna je bila vsebina zaseženih transparentov.

S Policijske uprave so nam posredovali pojasnilo, ki se glasi:  »Policisti so na tovrstnih prireditvah pozorni na plakate, transparente ali kakšne podobne napise, ki temeljijo na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, ali so na njih neposredne grožnje določenim osebam.

Transparente s takimi vsebinami policisti zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje oziroma prekršek zasežejo, ter nato z dodatno zbranimi obvestili ugotavljajo ali je bil v posameznem ravnanju storjeno kaznivo dejanje ali prekršek. Na včerajšnjem shodu so policisti zasegli transparente na katerih so zaznali grožnje določenim osebam.«

Kot smo že omenili, je protest v Kamniku potekal mirno, kakih domnevno spornih transparentov tudi ni bilo moč opaziti, tako da kamniški policisti niso imeli posebnega dela, njihova prisotnost pa je bila domala dobrodošla, ko je bilo potrebno voznika večjega osebnega vozila opozoriti, da pločnik in kolesarska steza nista namenjena ustavljanju in parkiranju vozil, kar so nemudoma in korektno tudi storili.

Nepričakovana trenutna cestna zapora pa je bil za kamniške protestniške kolesarke in kolesarje, ki so tokrat med običajnim zvončkljanjem naredili nekaj več krogov, kot običajno, svojevrsten znak, da je se z nasmehom na ustih prijateljsko razidejo z običajnim pozdravom: “Se vidimo naslednji petek!”