Naslovnica / Napovedi in obvestila / Čiščenje nanosa naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje

Čiščenje nanosa naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje

Dolgotrajno novembrsko deževje je izdatnost zajetja Iverje. po podatkih vzdrževalca Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o.. nekoliko poslabšala. Po terenskem ogledu je Občina Kamnik o tem nemudoma obvestila pristojne službe Direkcije Republike Slovenije za vode, koncesionarja Hidrotehnik d. d. in hidrologe iz Geološkega zavoda Slovenije.

Glede na ugotovitev je bila sprejeta odločitev, da se v naslednjih dneh očisti nanos naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje ter s temi preventivnimi ukrepi izboljša izdatnost zajetja Iverje. Zavedamo se namreč odgovornosti do vodnega zajetja, iz katerega je voda izredno kvalitetna in neoporečna. Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje zato obveščamo, da se bo omenjeno čiščenje začelo danes, v petek, 20. decembra 2019. Dela bodo potekala predvidoma naslednjih 5 dni, in sicer ob pogoju, da bodo vremenske razmere primerne.

Čiščenje bo potekalo pod nadzorom hidrologov Geološkega zavoda Slovenije in pristojnega koncesionarja Hidrotehnik d. d., z njim pa bomo izboljšali izdatnost drenaže oziroma izkoristek vodnega zajetja Iverje. Občina Kamnik bo skupaj s pristojnimi službami Direkcije Republike Slovenije za vode, rečnim nadzornikom, Ribiško družino Bistrica – Domžale in Komunalnim podjetjem Kamnik d. o. o. spremljala izvajanje del, saj gre za ekološko občutljivo vodovarstveno območje, česar se vsi dodobra zavedamo. Izvajalec del bo moral izvajati posebne ukrepe za preprečitev onesnaženja vode, kot na primer očiščena strojna mehanizacija.

Vse občanke in občane obveščamo, da so pristojne službe izvedle vse potrebne predhodne postopke (tehnična dokumentacija, ogled terena, izlov rib, izvajanje meritev) za izvajanje čiščenja nanosov naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje.Strokovne službe Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o. pa bodo ves čas nadzirale in preverjale kvaliteto pitne vode. V primeru pojava kalnosti bodo uporabniki o ukrepih obveščeni preko sredstev javnega obveščanja.

Vodooskrba bo potekala nemoteno, saj gre v danem za izboljšanje stanja izkoristka vodnega zajetja Iverje, ki je glavni vir pitne vode v občini Kamnik.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik