Naslovnica / NOVICE / Črni petek za (elektro) Nadzorništvo in Kamnik

Črni petek za (elektro) Nadzorništvo in Kamnik

Čisto po tihem, brez kakršnega koli obvestila, najave ali pojasnila, so se v podjetju Elektro Ljubljana d.d. odločili, da z jutrišnjim dnem, 19. junij 2015, ukinejo Nadzorništvo Kamnik, vsi zaposleni, pa se bodo preselili v Podrečje pri Domžalah.

Jutrišnji petek bo za Nadzorništvo Kamnik, kjer smo občani Kamnika doslej lahko urejali vse potrebno v zvezi z električnimi priključki, pravzaprav črni petek, saj bo z jutrišnjim dnem nadzorniška pisarna delovala zadnji dan.

Ob koncu jutrišnjega delovnega dne se bodo vrata Nadzorništva Kamnik zaprla za vedno, pisarna bo ukinjena, zaposleni pa se bodo preselili v Podrečje pri Domžalah.

Nad ukinitvijo Nadzorništva Kamnik zagotovo ne moremo biti navdušeni, saj bomo morali občani odslej zadeve v zvezi z električnimi priključki urejati v Domžalah, nad selitvijo, pa niso prav nič navdušeni niti zaposleni, ki se bodo morali odslej vsak dan v službo voziti v Podrečje, ukinitev njihovega nadzorništva, pa so, navkljub temu, da dobro skrbijo za nemoteno oskrbo z električno energijo širšo okolico Kamnika, obeležili s simboličnim prižigom sveče.

nadzornistvo kamnik

Ukinitev pisarne nadzorništva v Kamniku je zgolj še en prispevek v mozaik vse večje državne centralizacije, ki Kamnik postavlja v vlogo nekakšne nepomembne province.

Za pojasnilo, predvsem pa za vzroke, ki so pripeljali do odločitve, da se Nadzorništvo Kamnik ukine ter preseli v Domžale, smo včeraj zaprosili tudi podjetje Elektro Ljubljana d.d., od koder so nam poslali sledeče sporočilo:

“Objekt in sedež Nadzorništva Kamnik, ki ima med vsemi objekti Elektro Ljubljane zdaleč najbolj neugodno lokacijo (Ulica Kamniško – Zasavskega odreda 6a, 1241 Kamnik), dejansko zapuščamo in se selimo na lokacijo Podrečje 48, 1230 Domžale. Selitev ne predstavlja posebnega logističnega zalogaja in bo izvedena v kratkem času, seveda pa bomo ob tem poskrbeli za primerno informiranje. Nadzorništvo Kamnik, ki je eno izmed naših največjih nadzorništev, tako formacijsko kot procesno, ostaja – spreminjamo samo sedež.

Lokacija na Ulici Kamniško – Zasavskega odreda je bila primerna, dokler se je naša dejavnost izvajala še s kolesi ter motorji in dokler to naselje ni bilo tako pozidano. Že zadnjih 30 let predstavljamo z vsemi našimi tovornjaki, prikolicami in drugimi sredstvi, ki so za delo neizogibni, veliko motnjo v strnjenem bivalnem naselju slepe ulice. Že 11 osebnih vozil, s katerimi se zaposleni pripeljejo na delovno mesto, je težko razporediti tako, da ne ovirajo sosedov, kaj šele težja mehanizacija.

Lokacija na Podrečju 48 je ob dovozu na avtocesto, ni moteča za sosesko, omogoča normalno parkiranje tako za tiste, ki potrebujejo našo storitev kot tudi za zaposlene. Objekt je bil pred nekaj leti v celoti prenovljen, primerno dimenzioniran in predstavlja primerno bivalno ter delovno okolje za zaposlene.

Intervencije – predvsem potrebe po zamenjavi varovalk, se že vrsto let sporoča po telefonu, zadnja tri leta pa imamo vzpostavljen Enotni klicni center. Na številko 01-230-40-02, ki je na razpolago 24 ur vsak dan, je možno sporočati napake na omrežju ali prekinitev dobave električne energije, na številki 01-230-40-03, ki je na razpolago vsak delovnik od 6.00 do 22.00 pa nudimo vse informacije o distribucijskem omrežju, priključevanju, spremembah na omrežju in merilnih mestih. Selitev sedeža Nadzorništva Kamnik na ta proces torej ne bo vplivala, ker vsa komunikacija poteka z operaterji centra, ki nato glede na posamezen primer ustrezno napotijo dežurnega elektromonterja.

Na lokaciji Kamniško – Zasavskega odreda 6a v Kamniku za namen urejanja soglasij za priključitev odjemalcem nudimo uradne ure le 4 ure na teden – ob ponedeljkih in sredah od 8h – 10h. V Kamniku vloge in dokumente odjemalcev zgolj sprejmemo (ker je osebje v Kamniku namenjeno drugim procesom – vzdrževanju omrežja), in jih potem posredujemo v Domžale. Za vse relacije vezana na plačila, neplačila ali ponovne priklope, v Kamniku odjemalce vedno napotimo v Domžale, ker je osebje v Kamniku namenjeno zgolj vzdrževanju omrežja. Na lokaciji Podrečje 48 nudimo uradne ure 12 ur na teden – ob ponedeljkih in petkih od 8h – 12h ter ob sredah od 12h – 16h. Ker je sprejemna pisarna na Podrečju hkrati delovno mesto, ne zavrnemo nikogar, tudi če pride izven predvidenih uradnih ur, v Kamniku pa smo zaradi izvajanja rednih del primorani vrata zakleniti. Na isti lokaciji Podrečje 48 se nahaja osebje, ki neposredno izvaja vse procese, vezane na pridobivanje vseh potrebnih dokumentov, urejanje plačil, kot tudi osebje sedeža distribucijske enote Ljubljana Okolica, zato odjemalec dejansko lahko neposredno uredi vse kar potrebuje, medtem ko je v Kamniku danes v večini primerov zgolj prenapoten na Podrečje.

S koncentracijo izvajalskih skupin elektromonterjev ter delovnih sredstev bomo zagotavljali boljšo odzivnost in krajše čase izpadov električne energije, kar je naš prvi cilj. S spremembo sedeža Nadzorništva Kamnik ne nižamo stroškov pač pa zagotavljamo pogoje, da bomo lahko uresničili cilje, tudi v zadovoljstvo odjemalcev, ki spadajo v vašo občino.”