Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Dan odprtih vrat v Leku

Dan odprtih vrat v Leku

V mengeškem Leku, ki letos praznuje 70 letnico ter sodi med večja in uspešnejša podjetja v okolici, danes poteka tradicionalni dan odprtih vrat, ko imajo tudi občani možnost, da si strogo varovane prostore tamkajšnjega obrata lahko ogledajo tudi občani.

Skupno v Mengšu dela več kot 900 zaposlenih, med katerimi je tudi precej občanov občine Kamnik, razveseljivo pa je, da so v Leku samo v lanskem letu ustvarili več kot 90 novih delovnih mest, kar Lek uvršča med pomembnejše zaposlovalce v regiji.

Kljub precejšnji zaskrbljenosti pred leti, ko je Lek zamenjal lastnika, se Lek še naprej razvija, lokacija Leka v Mengšu pa postaja ena izmed pomembnejših enot multinacionalke. V zadnjih letih, pa je bilo v razširitev in posodabljanje razvojnih ter proizvodnih zmogljivostih vloženih več kot 180 milijonov evrov, precej sredstev pa je bilo, kot navajajo, vloženih tudi v naložbe za varovanje okolja.

Lekov mengeški obrat se je z razvojem raziskovalne in proizvodne dejavnosti v zadnjih letih izjemno okrepil in postal eden izmed ključnih delov globalne farmacevtske družbe Sandoz, vse pomembnejšo vlogo pa dobiva tudi v skupini Novartis. Mengeška enota je namreč razvojni in proizvodni center Sandoza, odgovoren za zahtevnejše učinkovine ter podobna biološka zdravila za prodajo po vsem svetu.

lek dov 2016 84

Po besedah Egidija Capudra, direktorja Proizvodnje farmacevtskih učinkovin Mengeš, v Mengšu delujeta dve ključni enoti: razvoj in proizvodnja učinkovin ter razvoj in proizvodnja podobnih bioloških zdravil. Manjši del proizvodnje še vedno temelji na rastlinskih ekstraktih, proizvajajo pa tudi končne izdelke (probiotik). Poleg tega imajo v Mengšu še kontrolo kakovosti in podporne dejavnosti, kot so vzdrževanje in energetika, skladiščenje in logistika, oddelek za obvladovanje zdravja, varnosti in okolja ter gasilsko službo služba.

Biofarmacevtika Mengeš naj bi bil, po besedah vodstva, edini slovenski industrijski center za sodobno biotehnologijo, ki je najsodobnejša in najhitreje rastoča veja farmacevtske industrije. V Biofarmacevtiki Mengeš dela več kot 350 strokovnjakov, od katerih ima 80 odstotkov visokošolsko izobrazbo ali več, kar 34 odstotkov pa je magistrov in doktorjev znanosti.

V Leku si prizadevajo tudi za krepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo, saj naj bi njihovo delovanje temeljilo na dolgoročni strategiji, ki vključuje tudi družbeno odgovorno ravnanje na vseh področjih delovanja, zato Lek tako v Mengšu, kot v celotni regiji, že vrsto let podpira različna društva in organizacije v lokalni skupnosti, med katerimi je tudi nekaj kamniških, denimo CIRIUS Kamnik in Šolski center Rudolfa Maistra, sodelujejo pa tudi z nekaterimi kamniškimi prostovoljnimi gasilskimi društvi.

lek dov 2016 79

Precejšno pozornost namenjajo tudi obvladovanju okoljskih in okoljskim naložba, saj s tem želijo na najmanjšo možno mero zmanjšati okoljska, zdravstvena in varnostna tveganja, ki bi lahko vplivala na okolje, zaposlene in lokalno prebivalstvo. Ne gre namreč pozabiti, da gre za kemično industrijo, ki v določeni meri obremenjuje okolje, hkrati pa predstavlja tudi določeno okoljsko nevarnost. Spričo tega na lokaciji v Mengšu, po njihovih besedah, stalno vlagajo v napredne okoljske tehnologije ter uresničevanje ključnih okoljskih ciljev.

Pri omejevanju vplivov na okolje dajejo poudarek izboljšanju učinkovitosti rabe vode in energetski učinkovitosti, povečevanju učinkovitosti ravnanja z odpadki in zmanjšanju emisij hlapnih organskih spojin v ozračje. Porabo vode na enoto izdelka so v letu 2014 izboljšali za 7 % v primerjavi z letom prej, skupne emisije lahkohlapnih spojin so upadle za 16 %. V primerjavi z letom 2010 so skupne emisije lahkohlapnih spojin zmanjšali kar za 67 %, učinkovitost rabe vode na tono proizvoda so povečali za 3 %, energetsko učinkovitost pa za 12 %.

lek dov 2016 49

Dan odprtih vrat v mengeškem obratu Leka je za predstavnike medijev in povabljene goste, med katerimi je bil, poleg župana Mengša in Domžal ter številnih drugih, tudi kamniški podžupan Matej Slapar, ki so si lahko ogledali del obrata, potekal že včeraj, danes pa bodo vrata obrata, od 10. ure naprej, odprta tudi za občane in druge obiskovalce.