Naslovnica / NOVICE / Farsa se nadaljuje: Na razpis za direktorja/direktorico ZTŠK Kamnik se je prijavilo šest kandidatk oz. kandidatov

Farsa se nadaljuje: Na razpis za direktorja/direktorico ZTŠK Kamnik se je prijavilo šest kandidatk oz. kandidatov

Konec prejšnjega tedna se je iztekel rok za prijavo na javni razpis za položaj direktorice oz. direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, na katerega naj bi se, po podatkih ZTŠK Kamnik, prijavilo šest (6) kandidatov oz. kandidatk.

Kot so nam sporočili z Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, je na razpis za prosto mesto direktorja/direktorice ZTŠK Kamnik do roka prispelo šest prijav, svet ZTŠK Kamnik pa bo prispele prijave odpiral na svoji naslednji seji, ki je sklicana za četrtek, 25. oktobra 2018.

O precej nenavadnih, če že ne kar močno spornih okoliščinah postopka imenovanja novega direktorja oz. direktorice Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, smo pred časom obširno poročali v prispevku Farsa izbire novega direktorja kamniškega turizma, športa in kulture, očitno pa se farsa, kljub vsem opozorilom, nadaljuje še naprej.

Želji po podrobnejši pojasnitvi dogajanja v zvezi z izbiro in imenovanjem novega direktorja, predvsem pa o načinu dela sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, smo pred več kot mesecem dni, natančneje 13. 9. 2018, zaprosili za podrobne informacije o delu Sveta zavoda ZTŠK Kamnik, ki je, med drugim, na zelo sporen način obravnaval obe kandidatki, ki sta izpolnjevali vse pogoje prejšnjega razpisa, vendar nobena izmed njiju ni bila izbrana.

Zavlačevanje s posredovanjem informacij

Martina Jerše, predsednica sveta zavoda ZTŠK Kamnik nam je na našo zahtevo za posredovanje informacij, 14. 9. 2018, odgovorila: “V zvezi s prejetim sporočilom glede posredovanja posameznih dokumentov, nanašajočih se na delo ZTŠKK, vam sporočamo, da bomo zahtevo za posredovanje zaprošenih gradiv obravnavali v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja,”  vendar zahtevanih podatkov še do danes nismo dobili.

3. 10. 2018, nam je Tina Terček, sicer vodja oddelka za družbene dejavnosti Občine Kamnik, ki pa ni članica sveta omenjenega zavoda, oz. je, sodeč po navedbah iz dopisa, zgolj uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja pri ZTŠK Kamnik, poslala namreč sklep, opremljen z glavo in žigom ZTŠK Kamnik, v katerem je navedeno, da se rok za odločitev podaljša za nadaljnjih 30 dni, in sicer z obrazložitvijo, da naj bi šlo za “izjemne okoliščine”, ki si jih lahko preberete priloženi kopiji sklepa.  Če na kratko povzamemo “izjemne okoliščine”, gre pri vsem skupaj zgolj za to, da nekdo na nekaj dokumentih s črnim flomastrom potegne nekaj črt, s katerimi prikrije osebne podatke, ki niso za javnost.

Javnost je nezaželena

V svetu ZTŠK Kamnik je namreč v času od seje, o kateri smo izčrpno poročali v prispevku Farsa izbire novega direktorja kamniškega turizma, športa in kulture, prišlo do nekaterih ključnih sprememb, s katerimi pa javnost (še) ni bila seznanjena. Kkmalu po objavi našega članka (31. 8. 2018) je svoj nepreklicni odstop podala članica sveta Alenka Jevšnik, ki se je na opisani seji s svojimi neokusnimi izpadi še posebej »izkazala«, za kar pa so jo v stranki LMŠ “nagradili” s kandidaturo za članico občinskega sveta na skorajšnjih volitvah, v svet zavoda je bil imenovan nov član, na eni izmed korespondenčnih sej pa naj bi bila domnevno sprejeta tudi sprememba statuta zavoda, in sicer v tem, da na sejah sveta javnost ni dobrodošla oz. so lahko na sejah prisotni le vabljeni.

Omenjeni sklep, ki bi bil lahko, razen v primeru obravnave morebitnih poslovnih ali kakih drugih skrivnosti, glede na to, da gre vendarle za javni zavod, ki se financira pretežno z javnimi oz. davkoplačevalskimi sredstvi, lahko vsaj moralno sporen, pa na 16. dopisni seji sveta zavoda, ki se je končala 31. avgusta 2018, po navedbah iz sporočila za javnost, ni dobil zadostne večinske podpore članov sveta.

Predstavnik za stike z javnostmi ZTŠK Kamnik nam je. 2. 10. 2018, na naše vprašanje v zvezi z domnevnimi spremembami statuta ZTŠK Kamnik, ki smo ga sicer naslovili na Občino Kamnik, ki mora vse spremembe statuta potrditi,  poslal sporočilo, v katerem je navedeno:

“Sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik se je v zadnjem času soočil z večimi dilemami, kjer Statut Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki je v veljavi od 3. januarja 2017, ni povsem jasen. Zato je bil na zadnji seji, 21. septembra, sprejet predlog, naj člani sveta Zavoda pregledajo veljavni Statut ter podajo svoje predloge sprememb. Predlogov sprememb še nismo prejeli in vam jih ne moremo posredovati. V kolikor se bo izkazalo potrebno, bo svet Zavoda začel postopek spremembe statuta na eni izmed svojih naslednjih sej. Skladno z 20. členom Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik spremembe statuta sprejme svet Zavoda s soglasjem ustanovitelja, to je Občine Kamnik.

Drži pa informacija, da je svet Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik na svoji 16. korespodenčni seji, ki se je zaključila 31. avgusta 2018, obravnaval predlog sprememb Statuta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, a predlog ni dobil potrebne večine glasov v seji udeleženih članov sveta Zavoda.”

Seja brez javnosti

Kljub temu nam prisostvovanje na naslednji redni seji sveta zavoda, ki je potekala 21. 9. 2018, vseeno ni bilo omogočeno, saj so prisotni člani sveta, razen predstavnika kulturnih društev so bili na seji prisotni zgolj predstavniki ustanovitelja oz. Občine Kamnik (seja je bila sklicana v petek popoldne ob 17. uri), pri čemer so enega izmed njih dlje časa čakali, da je bil svet sploh sklepčen, brez ustrezne podlage sprejeli sklep, da sejo zaprejo za javnost.

Iz navedenega je bržkone več kot očitno, da se svet ZTŠK Kamnik oziroma, bolje rečeno, trenutno vodstvo Občine Kamnik, na vsak način otepa vsakršnega vpogleda javnosti v delo javnega zavoda (in svoje delovanje), da je (vsaj) vodstvo sveta zavoda v veliki meri zgolj marioneta občinskega vodstva, obenem pa svet zavoda oz. vodstvo občine, tudi z zadrževanjem oz. skrajnim zavlačevanjem podajanja sicer javnih informacij, še pred volitvami in menjavo lokalnih oblasti, poskuša na vsak način in za vsako ceno izpeljati imenovanje novega direktorja, kot so si ga nekateri na Občini Kamnik zamislili že pred časom.