Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Lokalne volitve 2018 / Intervju z županskim kandidatom Matejem Slaparjem

Intervju z županskim kandidatom Matejem Slaparjem

Katere tri ključne projekte boste v Kamniku uresničili do konca prihodnjega leta (2019)?

Ker sta projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za stavbo Osnovne šole Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo že v sklepni fazi pridobivanja, pričakujem, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno še letos, v naslednjem letu pa bomo začeli graditi novo osnovno šolo.

S sprejetjem prostorskih aktov bomo omogočili celostno ureditev poslovne cone “Južni KIK”, severni del nekdanje smodnišnice pa bo namenjen turističnim in športno-rekreativnim dejavnostim.

S spremembo občinskega prostorskega načrta bomo zagotovili zemljišča in  pripravili projektno dokumentacijo za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena in novega nogometnega igrišča z umetno travo.

Kaj vas pri protikandidatu najbolj moti in katere so njegove glavne pomanjkljivosti?
Z Igorjem se že dolgo poznava in sva korektno sodelovala, o njegovih morebitnih pomankljivostih pa ne bi govoril.

 

Kaj pri njem spoštujete, kaj so njegove odlike?
Z Igorjem sva kot sodelavca korektno sodelovala, vesel sem, da dober odnos vzdržujeva tudi v času kampanje, in to je tisto, kar res cenim.

Kaj je glavna težava kamniške občine in kako se je boste lotili, če se boste zavihteli na župansko mesto?
Najprej se bom sestal z vsemi občinskimi svetniki in jim predstavil svojo vizijo za prihodnost občine Kamnik. Verjamem, da lahko težave skupaj prepoznamo kot rešljive izzive. Predlagal jim bom, da določimo pet prioritetnih projektov, ki jih Kamnik nujno potrebuje in jih povabil k sodelovanju. Odpraviti bo potrebno pomanjkanje parkirišč pri zdravstvenem domu, v mestnem jedru in v večstanovanjskih soseskah, urediti pretočnost obvoznice, zgraditi OŠ Frana Albrehta, sestaviti prioritetni seznam za gradnjo športnih objektov (nogometno igrišče z umetno travo, pokriti bazen, športna dvorana …).

Kaj je glavni neizkoriščeni potencial občine in kako ga boste izkoristili?
Neizkoriščeni potencial so zagotovo območja poslovnih con (južni del KIK, Korenova, Stol), prav tako pa tudi področje turizma (mestno jedro, stražni stolp na Malem gradu, razgledišče na Starem gradu, območje Velike planine, severni del KIK). Prepričan sem, da lahko s sodelovanjem skupaj soustvarjamo Kamnik, ki bo zgodba o uspehu in na katerega bo ponosen vsak občan in občanka.

Med vašimi pomembnimi projekti, ki ste jih sprožili še kot kamniški podžupan, je bila, kot navajate v svoji predstavitvi, ustanovitev Podjetniškega kluba Kamnik in co-working prostora KIKštarter. Ali to pomeni, da boste še naprej spodbujali podjetništvo v Kamniku in če da, kako konkretno?
Seveda bom tudi v prihodnje spodbujal podjetništvo v Kamniku. Prizadeval si bom za razvoj inovativnih zamisli,  za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in za krepitev gospodarstva. Bistveno je povezovanje deležnikov v gospodarstvu, namreč Podjetniškega kluba Kamnik, co-working prostora KIKŠtarter in Obrtno-podjetniške zbornice Kamnik. S povezovanjem in sinergijami bomo prišli do novih konkurenčnih produktov, prednosti in dodane vrednosti. Znotraj občinske uprave bo ustanovljen Oddelek za podjetništvo, ki bo omogočal stalen stik občine z izzivi podjetnikov. Dodatno spodbudo vidim tudi v skladu za sofinanciranje turističnih idej, kar bo prineslo dodatno turistično ponudbo, ki bo v naše konce privabljala vedno več turistov.

Na kakšen način boste privabili turiste v Kamnik?
Kamnik je edinstvena turistična destinacija, potrebno je nadaljevati sodelovanje s STO, Spirit in z Visit Ljubljana ter povezati vse turistične ponudnike preko alpske turistične zveze v enotno blagovno znamko.

Zemljišče severnega dela KIK bomo namenili razvoju nove destinacije za turiste in rekreativce s ponudbo glampinga in kampinga, z ureditvijo konjeniškega centra, umetnega jezera in plezalne stene, tu bomo uredili tudi enotno vstopno točko v Kamniško- Savinjske Alpe. Bistveno pri razvoju turizma je povezovanje turističnih ponudnikov v krovno znamko »Kamnik v naročju planin«, s čimer lahko zagotovimo nove paketne turistične ponudbe ter še boljšo promocijo in prepoznavnost v slovenskem in evropskem prostoru. Spodbudili bomo nastanek novih ter nadgradnjo obstoječih turističnih produktov, področij in destinacij.

Kako boste reševali stanovanjsko problematiko in ali napovedujete gradnjo neprofitnih stanovanj, predvsem za mlade?
Prioriteta na področju stanovanjske politike je reševanje prvega stanovanjskega problema mladih. V ta namen bomo s spremembo OPN zagotovili zemljišča za gradnjo novih neprofitnih stanovanj z možnostjo odkupa. Pri gradnji načrtujemo sodelovanje s Stanovanjskim skladom RS. Kot možno lokacijo za izgradnjo novih stanovanj in garažne hiše vidimo tudi  območje t.i. Utokove jame, vendar bo tu potrebno doseči dogovor z lastnikom.

 

Naročnik objave: Nova Slovenija – Krščanski demokrati