Naslovnica / NOVICE / Izvajanje ukrepov in stanje na vodovodnem zajetju Iverje

Izvajanje ukrepov in stanje na vodovodnem zajetju Iverje

Sporočilo za javnost Komunalnega podjetja Kamnik

Včeraj so rezultati rednega vzorčenja pitne vode iz vodovodnega sistema Iverje, odvzeti s strani NLZOH, v večini vzorcev iz različnih odjemnih mest, ki so razpršena po vodovodnem omrežju, pokazali vsebnost koliformnih bakterij, v nekaterih tudi vsebnost mikrobioloških indikatorjev fekalnega onesnaženja (E. coli in enterokoki), zato smo na podlagi Kriterijev za razglasitev ukrepa prekuhavanja pitne vode NIJZ nemudoma izdali navedeni ukrep. Kot upravitelj vodovodnega sistema smo iz naslova priprave in distribucije vode namreč dolžni vsem uporabnikom zagotoviti zdravstveno neoporečno pitno vodo.

Takoj po seznanitvi z neskladnostjo vzorcev pitne vode, smo pričeli s postopki, ki jih predvideva Načrt delovanja v izrednih razmerah. Poleg navedenega ukrepa, smo – skladno s Pravilnikom o pitni vodi ter navodili NIJZ – nemudoma pričeli z obveščanjem uporabnikov. Uporabniki so bili o ukrepu obveščeni preko spletne strani Občine Kamnik in Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o., preko FB strani Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o., spletnega portala Kamnik.Info ter radijskih postaj Val 202 in Radio Prvi-RTVSLO. Večji uporabniki so bili obveščeni tudi osebno, po e–pošti in telefonsko. Poskrbeli smo za dodatno obveščanje preko teleteksta in spletne aplikacije Telegram, ki omogoča ažurno obveščanje prijavljenih uporabnikov preko sms-a.

Pooblaščeni izvajalec je pričel s kloriranjem vode v vodovodnem sistemu Iverje. Ukrep prekuhavanja bo v veljavi, vse dokler laboratorijske analize ponovno odvzetih vzorcev pitne vode ne bodo potrdile skladnosti pitne vode z zahtevami Pravilnika. Rezultate odvzetih vzorcev s strani NLZOH pričakujemo tekom jutrišnjega dne. O vseh rezultatih, ukrepih in stanju na sistemu vas bomo ažurno obveščali

Glede na nastale okoliščine smo v Komunalnem podjetju Kamnik organizirali akcijo s katero smo vrtčevskim, šolskim otrokom in srednješolcem v občini Kamnik in Komenda ter oskrbovancem Doma starejših občanov zagotovili dostavo ustekleničene vode.

Naj povemo, da je zajetje Iverje drenažno zajetje s površinskim vplivom, saj voda v drenažno polje doteka iz porečja Kamniške Bistrice. Za zagotavljanje zdravstveno neoporečne pitne vode ter zagotavljanje njenih zadostnih količin, bi bilo potrebno izdelati črpalne vrtine s katerimi bi črpali podtalnico in bi tako preprečili površinski vpliv. Na tej točki izpostavljamo, da so vsa investicijska vlaganja v domeni občine oz. lastnika infrastrukture, ki od uporabnikov za takšne namene prejema namensko pobrana sredstva iz naslova omrežnine.

Na ohranitev kakovosti dobrine – vode, je potrebno gledati dolgoročno. K temu bo pripomoglo tudi odgovorno obnašanje vsakega posameznika in pa spoštovanje režima, ki je določen na vodovarstvenem območju. Najbrž se prav vsi strinjamo, da je kakovostna voda dar, ki ga ne gre zanemariti.

In hkrati, verjamemo, tudi prioriteta za snovanje bodočih investicijskih projektov, ki bodo ohranili naše vodne vire. Saj veljajo za naš velik ponos? Naj pri tem tudi ostane.

Komunalno podjetje Kamnik