Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za dodelitev pomoči: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih

Javni razpis za dodelitev pomoči: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2020 – UKREP: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za leto 2020, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

Višina razpisanih sredstev: Sredstva v višini 4.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Kamnik za leto 2020.

Upravičenci: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih

Pogoj: dijak mora biti član kmetijskega gospodinjstva

Rok za oddajo se zaključi 28. 8. 2020.

Celotno besedilo razpisa in obrazec za prijavo si lahko prenesete s klikom na spodnji povezavi.

Povezavi do dokumentacije: