Naslovnica / NOVICE / Kako bo potekala prenova mestnega središča

Kako bo potekala prenova mestnega središča

Utrip starega mestnega središča v Kamniku bo letošnje poletje, zaradi rekonstrukcije ceste med Medvedovo ulico in Glavnim trgom, najbrž precej drugačen, kot smo ga vajeni. Zaradi obsežnih del bo otežen dostop do sodišča, pošte in občinske stavbe, lastniki lokalov, ki jim dejavnost in nemoten dostop do lokalov predstavlja tudi preživetje, pa so zaskrbljeni zaradi morebitnega izpada dohodka.

Ker se v zvezi s prenovo omenjenega dela ceste v mestnem središču pojavljajo najrazličnejša ugibanja smo Občini Kamnik zastavili nekaj vprašanj, ki utegnejo vsaj deloma razjasniti vsaj nekatera vprašanja.

Kako oziroma na kakšen način bo urejen dostop do lokalov?

Občina Kamnik, kot investitor projekta »Rekonstrukcija Medvedove ulice – Glavnega trga«, ki se bo izvajal (od sodišča Kamnik do Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik), bo v času gradnje skupaj z izvajalcem del skrbela, da bo dostop do javnih ustanov (pošta, sodišče, občina, upravna enota), poslovnih subjektov (lokalov, trgovin) čim bolj nemoten. V ta namen bo ob teh objektih vzpostavljena cona za pešce, ki bo od gradbišča fizično ločena z gradbiščno ograjo (kovinskimi paneli). V prvi fazi gradnje se bo v območju ceste vgrajevala infrastruktura (električni vod, kanalizacija, vodovod, telekomunikacije, javna razsvetljava), nato bodo sledile navezave na objekte in izvedbe priključkov. V fazi izvedbe posameznega priključka do objekta (vodovod, elektrika, kanalizacija) bo na tem odseku cona za pešce začasno prekinjena, saj drugače ni mogoče izvesti priključka. Vsekakor bomo storili vse, da se bodo ta dela izvajala na način ter v času, ki bo čim manj moteč za pešce, stranke, stanovalce in uporabnike infrastrukture.

V drugi fazi gradnje, torej po končani vgradnji infrastrukture (električni vod, kanalizacija, vodovod, telekomunikacije, javna razsvetljava) in sanaciji ceste (asfaltiranje), se bo pričelo urejanje pločnikov in parkirišč, ki bodo urejeni iz granitnih materialov. V tem času se bodo dostopi do javnih ustanov in poslovnih subjektov omogočali po novozgrajeni cesti. Poudariti je potrebno, da bo v fazi priprave podlage (betonska stabilizacija) za vgradnjo granitnih materialov začasno onemogočen dostop do posameznih objektov, vendar bomo v največji možni meri, glede na kratek rok izgradnje, upoštevali predloge strank, stanovalcev in uporabnikov.

Kako bo zagotovljena oziroma motena dostava vode, elektrike, telekomunikacijskih in drugih komunalnih storitev?

V času vgradnje električnih vodov, kanalizacije, vodovoda, telekomunikacij in javne razsvetljave ne pričakujemo motenosti glede dobave in oskrbe uporabnikov. Oskrba bo motena le v času izvedbe priključkov oziroma višji sili (npr. možne okvare na sistemu in morebitni arheološki posegi). Občina bo od vseh izvajalcev zahtevala, da se izvedbe priključkov izvajajo na način ter v času, ki bo čim manj moteč za stranke, stanovalce in uporabnike. Kot rečeno, bomo v največji možni meri upoštevali predloge strank, stanovalcev in uporabnikov.

Kakšen je terminski načrt gradnje po posameznih fazah?

Terminski plan izvedbe je določen z gradbeno pogodbo z izvajalcem, kar pomeni, da morajo biti vsa dela zaključena do konca meseca avgusta. Kot rečeno, bo Občina Kamnik storila vse, da bo gradnja potekala na način, ki bo čim manj moteč za pešce, stranke, stanovalce in uporabnike, pri čemer je potrebno poudariti, da bo potrebno imeti v času gradnje veliko mero potrpljenja in razumevanja zaradi ropota, prahu, zapore, saj brez gradnje, mesta ne moremo urediti tako, da bo v ponos vsem občankam in občanom.

Drugo, za kar menite, da bi bilo dobrodošlo, da občani vedo v zvezi s prenovo omenjene ceste.

Vse udeležence v prometu prosimo, da zaradi prometne varnosti in učinkovite pretočnosti prometa upoštevajo prometno signalizacijo ter navodila redarjev in policistov.

Obvozi bodo potekali v dveh smereh, in sicer;

  • iz smeri Glavni trg v smeri Cankarjeve ceste,
  • iz smeri Glavni trg v smeri Žale – Šutna.

Spremenjen bo prometni režim na cestah, in sicer:

  • Maistrova ulica (od tržnice do pošte) bo v času gradnje odprta za dvosmerni promet,
  • Samostanska ulica bo v času gradnje enosmerna ulica iz smeri Šutne v smeri Frančiškanskega trga do Glavnega trga (pri Frančiškanski cerkvi bo zaprt promet v smeri Žal).

Usmerjanje prometa bo zagotovljeno na vseh vstopnih točkah v mestno jedro (kamniška obvoznica in Cankarjeva cesta) z velikimi obvestilnimi tablami o popolni zapori ceste ter o poteku obvozov. V prvem tednu bodo promet usmerjali tudi redarji in policija, predvsem v času jutranje in popoldanske konice. Podariti je treba, da bo v kritičnih urah prihajali do zastojev na kamniški obvoznici, Cankarjevi cesti in mestnem jedru, saj mnogi udeleženci v prometu opazujejo okolico, namesto da bi spremljali razmere na cesti.

Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del oziroma obvozov.