Naslovnica / Črna kronika / Kamniški knjižnični ‘mobing’ na sodišču

Kamniški knjižnični ‘mobing’ na sodišču

Na Okrajnem sodišču v Kamniku je bil danes dopoldan sklican narok obravnave v kazenski zadevi zoper direktorico kamniške knjižnice Bredo Podbrežnik Vukmir, ki jo uslužbenka knjižnice Andreja Štorman Vreg, kot zasebna tožilka, obtožuje kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu oz. t.i. mobinga.

Da odnosi med zaposlenimi v kamniški knjižnici že vrsto let niso ravno najbolj zgledni, čivkajo že ptički v okolici knjižnice, pomanjkanje veselega vzdušja v tem kamniškem javnem zavodu, pa občasno zaznavajo tudi nekoliko bolj dovzetni obiskovalci knjižnice. Najrazličnejše govorice, ki jim običajno ne kaže pripisovati prevelikega pomena, pa so z današnjim sklicem sodne obravnave v kamniških hiši pravice dobile tudi svojo uradno potrditev.

Uslužbenka knjižnice Andreja Štorman Vreg je namreč svojo nadrejeno, direktorico knjižnice Bredo Podbrežnik Vukmir, zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja po 197. členu Kazenskega zakonika, že pred časom ovadila zaradi šikaniranja na delovnem mestu, oz. tako imenovanega ‘mobinga’, ki naj bi ga obtožena izvajala že vse od leta 2010 oz., kot je razbrati iz popravljenega obtožnega predloga, pa celo od leta 2008. Spričo prijave naj bi zadevo že pred tem obravnavale tudi inšpekcijske službe in okrožno državno tožilstvo, ki pa je obtožni predlog oktobra 2014 zavrglo, zato se je Andreja Štorman Vreg kot oškodovanka odločila, da boj za svoje pravice nadaljuje kot zasebna tožilka.

V razpravi pred obravnavo do katere, zaradi nujnih obveznosti pravne zastopnice zasebne tožilke, danes pravzaprav sploh ni prišlo, je zastopnica zasebne tožilke, ob manjšem nasprotovanju zagovornice obtožene, najprej modificirala obtožni predlog, hkrati pa sodišču predlagala, da v zvezi s kazensko zadevo zasliši še nekatere dodatne priče. Med njimi tudi predsednika sindikata Glosa, več sodelavcev SOS telefona na katerega se je, po besedah zastopnice zasebne tožilke, v času ‘mobinga’ obračala njena stranka, kamniškega zdravnika, specialista medicine dela, ki naj bi sodišče seznanil z drugimi pričevanji pacientov glede mobinga v knjižnici, ter še tri zdajšnje in eno nekdanjo uslužbenko knjižnice, ki naj bi pričale o pritiskih direktorice.

Na naše precejšnje presenečenje je bil ob tem v razpravo, vsaj posredno, na sodišču nepričakovano vpleten tudi portal Kamnik.info, saj je pooblaščenka zasebne tožilke dejala, da je njena klientka od petka naprej v bolniškem staležu, kar naj bi bila, po njenih besedah, posledica novih pritiskov, saj naj bi ji direktorica v petek menda očitala, da o vsem skupaj obvešča medije, kar je zasebno tožilko kot oškodovanko tako prizadelo, da je šla na bolniško, njena zastopnica pa je spričo tega predlagala, da sodišče zasliši še tožilkinega osebnega zdravnika.

Lahko bi rekli, da gre za zanimivo in bržčas tudi presenetljivo naključno podrobnost, ki na zgovoren način priča o napetih odnosih, ki v vladajo v kamniški knjižnici. V petek, ko smo med razporedom obravnav na portalu sodišča zaznali napoved današnje obravnave, smo na vodstvo knjižnice v zvezi z dogajanjem, ki je pripeljalo tudi do današnje obravnave, namreč dejansko naslovili e-mail z nekaj vprašanji. Glede na to, da gre za zadevo, ki neposredno zadeva delo kamniškega javnega zavoda, je napoved obravnave vzbudila našo pozornost, zanimalo pa nas je predvsem, ali so bili v zvezi z obtožbami glede domnevnega šikaniranja oz. mobinga v knjižnici, že pred napovedano razpravo, morda izvedeni še kaki drugi postopki in kakšne so bile njihove morebitne ugotovitve. Vse pa kaže, da je bil, kot je bilo moč razumeti besede tožilkine pooblaščenke, oz. kot nam je bilo rečeno kasneje, zaradi naših vprašanj v knjižnici »spet cel hudič«.

Še preden se je obravnava sploh začela je sodnica Barbara Kodela Kolar sprti strani vprašala, ali morda obstaja možnost, da se pobotata, na kar je pooblaščenka zasebne tožilke odgovorila z neformalnim predlogom, da bi bila oškodovanka kot zasebna tožilka na poravnavo pripravljena, saj ne zahteva nobene odškodnine, ali česa podobnega, temveč zgolj ureditev razmer v kolektivu.

Predlog kakršne koli morebitne poravnave se toženi strani ni zdel sprejemljiv, saj obtožena direktorica vse obtožbe v celoti zanika, hkrati pa ima, po besedah njene zagovornice, tožena stran v zagovoru pripravljene dokaze, ki vse obtožbe v celoti zavračajo in izpodbijajo. Kako in zakaj zasebna tožilka stvari doživlja kot jih, pa naj bi bilo, po mnenju zagovornice obtožene direktorice, vprašanje za izvedenca.

Ob tem je zagovornica obtožene, ki ji prisotnost medijev očitno ni bila najbolj po volji, sodnico vprašala, ali gre morda za poravnalni narok, na kar je sodnica odgovorila da ne, vseeno pa je zagovornica obtožene vztrajala, da o morebitni vsebini poravnave v prisotnosti javnosti ne morejo razpravljati, češ da bo že naslednji dan »vse v časopisih«. Spričo tega je sodnica izključila javnost oz. prisotnega novinarja zaprosila, če lahko zapusti sodno dvorano, kar je le-ta tudi storil.

Iz navedenega razloga ne vemo kaj točno se je naslednjih nekaj minut, kolikor je, do predčasnega odhoda pooblaščenke zasebne tožnice, razprava še trajala, dogajalo v sodni dvorani, saj smo bili po koncu razprave seznanjeni zgolj s tem, da se sprti strani nista uspeli pobotati in da je nov narok obravnave, ki se danes sploh ni uspela začeti, razpisan 14. aprila 2016.

Obe sprti strani smo po končani razpravi zaprosili za kratko izjavo, vendar je Andreja Štorman Vreg izjavo z besedami, da se ji to ne zdi primerno, odklonila, medtem ko je direktorica knjižnice Breda Podbrežnik Vukmir dejala zgolj to, da vse obtožbe odločno zavrača in da ni kriva.

V kolikor se sprti strani do naslednjega razpisanega naroka obravnave še ne bosta uspeli pobotali, nas v aprilu čaka začetek precej dolgotrajnega ter za obe sprti strani najbrž tudi precej dragega sodnega postopka, v katerem utegnejo priti na plano tudi številne sočne podrobnosti iz internega življenja kamniške javne kulturne ustanove.

Naj ob dodamo še to, da zaprošenih informacij o morebitnih poprejšnjih postopkih glede obtožb o šikaniranju na delovnem mestu oz. mobingu v kamniški knjižnici zaenkrat sicer še nismo prejeli, smo pa neuradno izvedeli, da naj bi zadeve že pred tem obravnavale tudi inšpekcijske službe, ki naj bi ne odkrile nepravilnosti, ter okrožno državno tožilstvo, ki pa je, kot je bilo moč slišati med samo razpravo, obtožni predlog zavrglo že v oktobru leta 2014.

Kako se bo vse skupaj nadaljevalo oz. razpletlo, pa bomo na našem portalu poročali, ko se bo proces na sodišču nadaljeval.