Naslovnica / Dogodek / Dan odprtih vrat Vrtca Antona Medveda Kamnik

Dan odprtih vrat Vrtca Antona Medveda Kamnik

 

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik izvajamo dejavnosti, ki spodbujajo UČENJE ZA ŽIVLJENJE.

Kako naj se naši otroci učijo, da bo znanje trajno, je področje, ki mu v Vrtcu Antona Medveda Kamnik namenjamo veliko pozornosti.

Želimo si, da bi bili naši otroci, ko odrastejo, pripravljeni za življenje, odgovorni, ustvarjalni. Ena od možnosti je, da sledimo naravi, jo opazujemo, raziskujemo vsak dan, ob vsakem vremenu in se učimo od vsega, kar nam ponuja. Dejavnosti v vrtcu uresničujemo s sodelovanjem v projektih Otroci potrebujemo gozd, Ekošola kot način življenja, Eko vrt, Pomahajmo v svet…

V vrtcu imamo oblikovanih več eko vrtičkov. Zanje s pomočjo zaposlenih v vrtcu skrbijo otroci. Učimo se odgovornosti, vztrajnosti, zaupanja, poštenosti, kar so tudi vrednote našega vrtca. Zaposleni v vrtcu se zavedamo odgovornosti, da z lastnim vzgledom vzgajamo za etiko in vrednote in s tem vplivamo na prihodnost razvoja družbe.

Vrtec je živ organizem, delo z otroki neprecenljivo in napake, ki jih naredimo v tem obdobju, nepopravljive.

Spoštovani starši, v našem vrtcu verjamemo, da skupaj zmoremo več in da lahko z zaupljivim medsebojnim sodelovanjem omogočimo našim otrokom čim boljše pogoje za njihov osebnostni – celostni razvoj.

dan odprtih am1