Naslovnica / Dogodek / Delavnica na temo pavšalne obdavčitve (t.i. normiranci)

Delavnica na temo pavšalne obdavčitve (t.i. normiranci)

pavsalisti

Davčna osnova, od katere se plačuje davek se izračuna po formuli prihodki – odhodki. Normirani odhodki znašajo 80 % prihodkov, ki so ugotovljeni na podlagi davčne zakonodaje in ki vključujejo tudi prispevke za socialno varnost.

Delavnica bo vključevala:
– opredelitev pogojev za vključitev v sistem normirancev;
– značilnosti normirancev (davčna osnova, davčna stopnja, itd.);
– kdaj je vključitev v sistem normirancev smiselna;
– odgovori na vprašanja in debata

Delavnica je brezplačna!

Natalija Kunstek je uporabnica KIKŠtarterja in davčna svetovalka s področja davka na dodano vrednost, dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Svoje bogate izkušnje je zadnjih 8 let pridobivala v največjih družbah, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem. Natalija je avtorica številnih publikacij s področja davčne zakonodaje in predavateljica na seminarjih s področja davkov.