Naslovnica / Dogodek / Emona in njeno zaledje skozi zgodbe, ki jih pričarajo rimski napisi

Emona in njeno zaledje skozi zgodbe, ki jih pričarajo rimski napisi

 

Vabilo na predavanje dr. Marjete Šašel Kos: Emona in njeno zaledje skozi zgodbe, ki jih pričarajo rimski napisi

Nagrobnik družine Durijev, ki je izginjal. Zapisovalec rimskih napisov Avguštin Tyfernus iz Laškega ga je na začetku 16. stoletja videl v Kranju, Valentin Vodnik pa tristo let pozneje v Ljubljani.

Epigrafika je veda, ki preučuje napise, pri nas predvsem rimske, v kombinaciji z antičnimi literarnimi viri pa nam veliko pove o zgodovini mest in vasi v rimskem času ter o ljudeh, ki so v njih prebivali. V našem primeru velja to za Emono in njeno podeželje, zanima nas, kdaj je bilo mesto ustanovljeno in kaj smo praznovali v preteklih dveh letih. Dogajali so se umori, ljudje so večinoma umirali precej mlajši kot danes, nekateri pa so vendarle dočakali tudi sto let –  če so jih le prav prešteli! Lepe rimske nagrobnike so včasih ponovno uporabili v modernem času, zato so nekateri začasno izginili in se spet pojavili z drugačnim napisom v drugem okolju.

Dr. Marjeta Šašel  je leta 1989 doktorirala na Oddelku za klasično filologijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Je znanstvena svetnica na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU. Njeno področje dela in preučevanja zadeva antične literarne vire za območje vzhodno alpskega prostora in zahodnega Balkana, ter rimski napisi Slovenije.  Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov, monografij in publikacij,  in dobitnica Zoisove nagrade za vrhunske dosežke na področju antične zgodovine 2006 .

Vas zanima kdaj je bila ustanovljena Emona?

Vljudno vabljeni!