Naslovnica / Dogodek / Kdo je bil Hilar z nagrobnika kamniškega lapidarija?

Kdo je bil Hilar z nagrobnika kamniškega lapidarija?

 

Vabilo na predavanje dr. Julijane Visočnik

Epigrafika, rimski napisi oz. Kdo je bil Hilar z nagrobnika kamniškega lapidarija

hilarij1Kaj je epigrafika, kaj nam sporočajo napisi na kamnih, kdo so osebe, vklesane vanje?

V celejsko zaledje je sodila tudi pomembna naselbina na Trojanah, od koder izvirajo številni napisi. Večino hranijo v Narodnem muzeju v Ljubljani, kar nekaj je izgubljenih, nekaj med njimi pa jih hrani Medobčinski muzej Kamnik. S pomočjo teh, pa tudi drugih zanimivih iz slovenskega prostora, bo predavateljica predstavila epigrafiko, vedo, ki proučuje napise ter nam odstira njihovo neizmerno bogastvo.

Dr. Julijana Visočnik je študirala latinščino in zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na Inštitutu za arheologijo je doktorirala iz rimskih napisov Celeje z nalogo Jezikovne značilnosti napisov antične Celeje z okolico kot vir za preučevanje romanizacije celejskega prostora. Od leta 2008 je zaposlena v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, kjer skrbi za starejše gradivo, ki je povezano z delovanjem Ljubljanske (nad)škofije. V prostem času še vedno rada poseže po rimskih napisih Celeje, ki jih ravnokar pripravlja za objavo v monografiji. Transkribirala je nekatere napise z lapidarija kamniškega muzeja.

Če vas zanima, kdo je bil Hilar, pridite v četrtek na predavanje!

Vljudno vabljeni!