Naslovnica / Dogodek / Maistrov večer: predstavitev knjige starih razglednic Milana Škrabca

Maistrov večer: predstavitev knjige starih razglednic Milana Škrabca

 

Avtor jemlje razglednico v prvi vrsti kot zgodovinski vir, ki s poštnim žigom, znamko, raznimi koleki, krajevnim imenom, morebitnimi podatki o naročniku (založniku), izdajatelju in fotografu ter s slikovnim in pisnim sporočilom nudi dragocene informacije o preteklosti. Slovenski napisi na starih koroških razglednicah, ki nam prikazujejo kraje, ulice, cerkve, šole, gostilne, društva, narodne noše, različne slavnosti, pomembne osebnosti, in še posebej narodnoprebudne razglednice jasno pričajo o moči koroškega slovenstva.

Milan Škrabec (1957) je leta 1980 končal študij zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaposlen je kot učitelj zgodovine na Srednji strojni in kemijski šoli v okviru Šolskega centra Ljubljana. Velik del prostega časa namenja slovenski kartofiliji, ki jo je vzljubil kmalu po končanem študiju. Avtor ali soavtor je pri naslednjih publikacijah, katerih rdeča nit so stare razglednice: Dežela ob Cerkniškem jezeru (1990), Vrhnika, prečuden kraj (1990), Narod naš dokaze hrani (2005), Boj za meje po prvi svetovni vojni (2007), Slovenstvo na razglednicah (2009) in Slovenski pozdrav s Koroške (2014).