Naslovnica / Dogodek / Odprtje dela obnovljenega vodovodnega omrežja v Šmarci

Odprtje dela obnovljenega vodovodnega omrežja v Šmarci

Občina Kamnik je v drugi polovici leta 2019 vzporedno z izgradnjo kabelske kanalizacije za optiko izvedla tudi obnovo vodovoda v Šmarci, in sicer na odsekih Habjanova ulica, Štajerska ulica in Livada.

Dela je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., položenih pa je bilo 521 metrov vodovodnih cevi, postavljenih 5 nadzemnih hidrantov in obnovljenih 33 vodovodnih hišnih priključkov. Cestišča na omenjenem območju so bila v večini tudi na novo asfaltirana.