Naslovnica / Dogodek / Odprtje I. faze dela ceste Podgorje–Kamnik

Odprtje I. faze dela ceste Podgorje–Kamnik

 

Izbrani izvajalec KPL d. d. je septembra 2015 začel z gradbenimi deli »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje–Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede.«

Dela v dolžini 530 metrov, ki so se zaključila decembra 2015, so obsegala zamenjavo spodnjega ustroja v debelini 90 centimetrov, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, izdelavo drenažne kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, vgradnjo granitnih robnikov za pločnik, izgradnjo pločnika v dolžini 610 metrov, izgradnjo avtobusnih postajališč, vgradnjo nosilne asfaltne plasti ceste, vgradnjo talnih led lučk na prehodu za pešce med avtobusnima postajališčema, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave in vgraditev zaključne obrabne plasti vozišča.