April 2017

pon03apr16:00Odprtje krožišča, dela rekreacijske poti in vodovoda v Volčjem Potoku16:00 Volčji Potok

Čas

(Ponedeljek) 16:00

Lokacija

Volčji Potok

Podrobnosti

 

Z namenom celostne ureditve ustrezne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Kamnik je bil v projekt Oskrbe s pitno vodo na območju Domžale–Kamnik vključen tudi južni del naše občine.

Za zagotovitev kakovostne oskrbe s pitno vodo je bil med krožiščem na Duplici in Volčjim Potokom zgrajen nov vodovodni cevovod, ki se priključuje na že prej obstoječa vodovoda, ki potekata proti golf igrišču in Rudniku oziroma Šmarci. Na območju Krajevne skupnosti Volčji Potok so se konec decembra 2015 zaključila gradbena in montažna dela za postavitev montažnega krožnega križišča na državni cesti Duplica–Kamnik z lokalno cesto Vir-Radomlje–Volčji Potok–Kamnik in javno potjo Volčji Potok–Ceglar–Jernač, prav tako pa je Občina Kamnik oktobra 2016 dokončala manjkajočo rekreacijsko povezavo med krožiščem proti Volčjemu Potoku in trgovskim centrom Qlandia.

Ureditev 280 metrov dolgega odseka poti bo veliko prispevala k izboljšanju varnosti pešcev in kolesarjev, ki povezavo ob reki Kamniški Bistrici uporabljajo za svoje vsakodnevne poti. Zgrajeni odsek je tudi del zelene osi ob reki Kamniški Bistrici, z njegovo ureditvijo pa sledimo končnemu cilju, izgradnji rekreacijske povezave med Kamnikom in Domžalami.

Organizator

Občina Kamnik