Naslovnica / Dogodek / Pogovor o knjigi Muzeologija in arhelogija za javnost: muzej Krasa

Pogovor o knjigi Muzeologija in arhelogija za javnost: muzej Krasa

Verena-001V počastitev kulturnega praznika vas vabimo na pogovor o knjigi Muzeologija in arhelogija za javnost: muzej Krasa avtorice dr. Verene Perko, ki bo v torek, 10. 2. 2015, ob 19. uri v dvorani Matične knjižnice Kamnik.  Z avtorico se bo pogovarjala mag. Breda Podbrežnik Vukmir.

Knjiga je sad več kot desetletnega poglobljenega študija na področju kulturne dediščine in muzejev ter njihove konstitutivne vloge v sodobni družbi. S teoretičnega stališča se opira na sodobno vedo muzeologijo in arheologijo, kjer se se posveča vprašanjem pomena arheologije za sodobni svet in arheološki interpretaciji ter vlogi lokalne javnosti, ki je za ohranjanje dediščine presodnega pomena. Tretji del je namenjen muzeju, kakršnega si zasluži Kras in prinaša sodobna spoznanja s področja kulturne dediščine. Nekatera od teoretičnih vedenj so že desetletja uveljavljena v svetu in omogočajo, da dediščina preživi v izvirnem prostoru kot vrednota sodobne družbe. Knjiga je pionirska na svojem področju pri nas in je temeljno delo za vse muzealce in študente na področju dediščinskih ved ter druge dediščinske uporabnike.

Dr. Verena Perko je publicistka in pesnica, je arheologinja, z doktoratom znanosti iz rimske arheologije iz iz muzeologije. Zaposlena je bila kot profesorica na kamniški gimnaziji, kot mlada raziskovalka v Mestnem muzeju, kot zunanja sodelavka na Arheološkem oddelku Filozofske fakultete in kot kustosinja arheologinja v Gorenjskem muzeju v Kranju, pred kratkim pa je postala v.d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino. Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih prispevkov, soustanoviteljica in predavateljica doktorskega študija heritologije in predavateljica na izboraževanjih za muezalce.