Naslovnica / Dogodek / Redni – volilni – zbor članov AMD Kamnik

Redni – volilni – zbor članov AMD Kamnik

Avto-moto društvo Kamnik vse svoje članice in člane vabi na redni – volilni – zbor članov AMD Kamnik, ki bo v četrtek, 24.03.2022, ob 18.00 uri v objektu »DOM KRAJANOV« Križ št. 3/c občina Komenda.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. izvolitev organov zbora članov ( delovnega predsednika, verifikacijske komisije, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika )
  2. poročila organov društva in finančno poročilo
  3. program društva za leto 2022
  4. Izvolitev organov AMD Kamnik (predsednika, sekretarja, članov UO, članov NO in članov častnega razsodišča)
  5. razno

Gradivo za občni zbor je dostopno v prostorih AMD Kamnik v času uradnih ur društva.

Emil GRZINČIČ,
predsednik AMD Kamnik