Naslovnica / Dogodek / RENESANSA: Človek – merilo vsega

RENESANSA: Človek – merilo vsega

Muzejski večer

marko_trobevsekDrugo predavanje prof. Marka Trobevška iz cikla: Kulturna zgodovina od srednjega veka do industrijske revolucije

RENESANSA: Človek –  merilo vsega

O predavatelju
Marko Trobevšek (roj. 1965) je učitelj slovenščine. S kulturno zgodovino, torej z vzporedno zgodovino različnih umetnosti, se ukvarja zadnjih nekaj let. Zanimanje za različna umetnostna področja izvira iz njegovega rednega dela; po eni strani ukvarjanje z literaturo samo po sebi sproža vprašanja o razmerjih med različnimi umetnostmi, po drugi se nepovezanost predmetov v sodobni šoli vse bolj občuti kot resna hiba. Predavanja o petih obdobjih je izvorno pripravil za učitelje in gimnazijce in so namenjena nestrokovnjakom.

Trobevšek je prevedel dobrih deset knjig (iz francoščine, nemščine, angleščine in španščine, večinoma sodobno leposlovje) in je avtor nekaj spremnih študij ter jezikoslovnih razprav. Iz devetdesetih let se ga kdo utegne spomniti po žolčnih polemikah o šolski slovenščini s profesorjem Toporišičem, v osemdesetih je bil umetniški vodja pri nekaterih predstavah kulturnega društva Pedenjmožic.