Naslovnica / Dogodek / Šola dialoga v vrtcu Zarja: Kje so meje? Kaj s pravili?

Šola dialoga v vrtcu Zarja: Kje so meje? Kaj s pravili?

sola_dialoga_kje_so_meje

Šola dialoga v vrtcu Zarja – 1. predavanje:

Kje so meje? Kaj s pravili

Dr. Albert Mrgole in ga. Leonida Mrgole; Zavod VEZAL

Lokalna akcijska skupina (LAS), ki deluje v okviru Občine Kamnik bo v šolskem letu 2014/15 predvidoma finančno podprla projekt ŠOLA DIALOGA (ŠD), ki ga organiziramo v vrtcu Zarja. ŠOLA DIALOGA je dodatna dejavnost, na področju izobraževanja odraslih in je namenjena širšemu krogu slušateljev oz. javnosti v celoti. Vsebine srečanj-predavanj so namenjene dvigu nivoja kulture medsebojnih odnosov, v celostnem smislu. Na srečanja-predavanja v sklopu Šole dialoga vabimo:

  • starše, dedke, babice…, mlade odrasle,
  • strokovne delavce v ostalih vrtcih, šolah in
  • ostalo javnost.

Predvidene vsebine v Šoli dialoga bodo pomemben prispevek k opolnomočenju posameznika v družbi in posledično dvig kompetentnosti skupnosti v širšem obsegu.

Kultura medsebojnih odnosov na vseh nivojih je izjemno pomembna za vsakega posameznika v družbi. Vrtec ni otok sredi ničesar ampak je vpet v skupnost, v okoliš in v življenja ljudi oz. njihovih družin. Vsa srečanja-predavanja so odprta tudi za javnost v celotni občini.

Vodji dejavnosti: Jelka Golob in Edvarda Čadež

Koordinatorica dejavnosti: svetovalna delavka

Sodelujoči strokovnjaki in druge institucije: dr. Albert Mrgole in ga. Leonida Mrgole; Zavod VEZAL, ga. Anita Bogdanović; Fabularna in ga. Renata Roban; Društvo SPES.

Ciljna skupina: zaposleni v vrtcu, starši, dedki, babice… in občani občine Kamnik.

Trajanje: nadaljevanje iz lanskega šolskega leta, vse šolsko leto.

Predvidena shema in vsebina PREDAVANJ V VRTCU ZARJA v Kamniku 2

Št. Termin 3 Šola dialoga za starše, dedke, babice, zaposlene… Izvajalci
01. 6.11.14 Kje so meje? Kaj s pravili? Dr. Albert Mrgole in ga. Leonida Mrgole; Zavod VEZAL
02. 4.12.14 Prevzemanje odgovornosti in samostojnost Dr. Albert Mrgole in ga. Leonida Mrgole; Zavod VEZAL
03. 8.1.15 Moje življenje, moja odgovornost ga. Renata Roban; Društvo SPES
04. 5.3.15 Avtoriteta; dileme in dvomi Dr. Albert Mrgole in ga. Leonida Mrgole; Zavod VEZAL
05. 9.4.15 Metoda NLP ga. Anita Bogdanović; Fabularna
06. 4.6.15 Ko gremo z močjo na moč Dr. Albert Mrgole in ga. Leonida Mrgole; Zavod VEZAL
07. 15.6.5 Naša družina prihaja v vrtec ga. Renata Roban; Društvo SPES

Iz objektivnih razlogov lahko pride do spremembe terminskega plana.