Naslovnica / Dogodek / ŠOLA DIALOGA v Zasebnem vrtcu Zarja: Prevzemanje odgovornosti in samostojnost

ŠOLA DIALOGA v Zasebnem vrtcu Zarja: Prevzemanje odgovornosti in samostojnost

Šola dialoga - vabiloLokalna akcijska skupina (LAS), ki deluje v okviru Občine Kamnik bo tudi v šolskem letu 2014/15 predvidoma finančno podprla projekt ŠOLA DIALOGA (ŠD), ki ga organiziramo v vrtcu Zarja. Sofinanciranje projekta je potrjeno za predavanja, ki so predvidena v letu 2014. Za predavanja, ki so predvidena v letu 2015, bo vir financiranja znan po sprejetju proračuna za leto 2015.

ŠOLA DIALOGA v VRTCU ZARJA je dodatna dejavnost, na področju izobraževanja odraslih in je namenjena širšemu krogu slušateljev oz. javnosti v celoti. Vsebine srečanj-predavanj so namenjene dvigu nivoja kulture medsebojnih odnosov, v celostnem smislu. Na srečanja-predavanja v sklopu Šole dialoga vabimo:

  • starše, dedke, babice…, mlade odrasle,
  • strokovne delavce v ostalih vrtcih, šolah in
  • ostalo javnost.

Predvidene vsebine v Šoli dialoga so pomemben prispevek k opolnomočenju posameznika v družbi in posledično dvig kompetentnosti skupnosti v širšem obsegu. Kultura medsebojnih odnosov na vseh nivojih je izjemno pomembna za vsakega posameznika v družbi. Vsa srečanja-predavanja so odprta tudi za javnost v celotni občini.

V lanskem šolskem letu je predavanja v Šoli dialoga obiskalo 254 slušateljev. Šola dialoga v lokalno skupnost prinaša vsebine, ki nagovorijo širšo množico in tudi različne generacije odraslih ljudi.

OSEBNA IZKAZNICA IZVEDBE

Koordinatorica dejavnosti v vrtcu: Margareta Cerk

Sodelujoči strokovnjaki: dr. Albert Mrgole in ga. Leonida Mrgole, ga. Anita Bogdanović in ga. Renata Roban.

Ciljna skupina: zaposleni v vrtcu, starši, dedki, babice… in občani občine Kamnik.

Trajanje: nadaljevanje iz lanskega šolskega leta, vse šolsko leto.

4. 12. 2014 Prevzemanje odgovornosti in
samostojnost
Dr. Albert Mrgole in ga. Leonida Mrgole; Zavod VEZAL

Navedeni termin se zaradi objektivnih okoliščin lahko spremeni.

Vabljeni k ustvarjanju prostora za dialog in sobivanje.