Naslovnica / Dogodek / Šole ni več. In kaj sedaj?

Šole ni več. In kaj sedaj?

Vabljeni na tretje predavanje uršulinke Marte Triler, v katerem si boste seznanili s stanjem samostana in situacijo redovne skupnosti ob koncu 2. svetovne vojne.

Predstavljeni bodo izzivi povojnega časa po ukinitvi zasebnega šolstva ter s tem povezane nujne prilagoditve v redovnem življenju. Odvzeti šolski prostori so bili uporabljeni za nastanitev različnih skupin in različne dejavnosti: od različnih skupin ljudi v letih po vojni do obrtnih šol in Deškega vzgajališča. Z izgubo šol se je postavilo tudi vprašanje finančnega vzdrževanja skupnosti. Tako je osrednji del predavanja namenjen delovanju Državne ekonomije Mekinje v letih 1949–1959 in nacionalizaciji večjega dela samostana leta 1959.

Predavanje poteka v okviru projekta Samostan – mesto srečevanj, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.