Naslovnica / Dogodek / Srednji vek – tisoč let mraka in luči – predavanje Marka Trobevška

Srednji vek – tisoč let mraka in luči – predavanje Marka Trobevška

srednji_vek_mmkPrvo predavanje cikla KULTURNA ZGODOVINA (slikarstvo, glasba in literatura)

OD SREDNJEGA VEKA DO INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE

Predavanje vključuje pregled srednjeveških dosežkov v arhitekturi, slikarstvu, glasbi in literaturi ter poskuša opisati, kako so v srednjem veku posamezne umetnosti pojmovali, v kakšni hierarhiji so jih videli in kakšne povezave so med njimi obstajale. Duha časa skuša ujeti tudi s pomočjo razgleda po srednjeveškem naravoslovju in filozofiji.O predavatelju in predavanjih:

Marko Trobevšek (roj. 1965) je učitelj slovenščine. S kulturno zgodovino, torej z vzporedno zgodovino različnih umetnosti, se ukvarja zadnjih nekaj let. Zanimanje za različna umetnostna področja izvira iz njegovega rednega dela; po eni strani ukvarjanje z literaturo samo po sebi sproža vprašanja o razmerjih med različnimi umetnostmi, po drugi se nepovezanost predmetov v sodobni šoli vse bolj občuti kot resna hiba. Predavanja o petih obdobjih je izvorno pripravil za učitelje in gimnazijce in so namenjena nestrokovnjakom. 

Trobevšek je prevedel dobrih deset knjig (iz francoščine, nemščine, angleščine in španščine, večinoma sodobno leposlovje) in je avtor nekaj spremnih študij ter jezikoslovnih razprav. Iz devetdesetih let se ga kdo utegne spomniti po žolčnih polemikah o šolski slovenščini s profesorjem Toporišičem, v osemdesetih je bil umetniški vodja pri nekaterih predstavah kulturnega društva Pedenjmožic.

Naslednja predavanja si bodo sledila takole:

II.    sreda,  22. april 2015 ob 19.00 RENESANSA: Človek – merilo vsega

III.   sreda,  13. maj 2015 ob 19.00  BAROK: Sijaj zmagovite Cerkve

IV.   sreda,  27. maj 2015 ob 19.00 RAZSVETLJENSTVO: Vse po pameti

V.    sreda,  10. junij 2015 ob 19.00 ROMANTIKA: Al beg ni Bog…?

Vabljeni.