Naslovnica / Dogodek / Stara hiša, nova šola

Stara hiša, nova šola

Vabljeni na drugo predavanje uršulinke Marte Triler, katerega osrednja tema je ljudsko šolstvo. V začetku bo predstavljeno stanje šolstva na Kamniškem v začetku 20. stoletja. Osrednje mesto je namenjeno dekliškim šolam v samostanu v Mekinjah.

Ko so uršulinke leta 1903 prišle v Mekinje, so tam odprle 5-razredno dekliško ljudsko šolo, ki je leta1905 dobila pravico javnosti. S pomočjo dokumentov iz šolskega arhiva sledimo razvoju šole in njeno preoblikovanje v ljudsko in meščansko šolo v letu 1919.

Drugo področje obsega sâmo delovanje šole, predmetnike, število učenk ter delovanje različnih združenj v šoli in internatu.

Prospekt Vzgojnega zavoda omogoča vpogled v bivanje v samostanskem internatu za dekleta iz oddaljenih krajev.

 


Predavanje poteka v okviru projekta Samostan – mesto srečevanj, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.