Naslovnica / Dogodek / Startup šola za društva, nevladne organizacije in zadruge

Startup šola za društva, nevladne organizacije in zadruge

 

V KIKštarterju opažamo, da imajo nevladne organizacije probleme pri izdelovanju ciljev in prioritet društva, iz tega razloga smo se odločili, da predstavimo startup metodo Lean.

Predavanje in delavnica bo namenjena temo kako lahko takšen koncept dela prenesemo na nevladne organizacije.

Velik poudarek bo tudi na socialnem podjetništvo in kaj pravzaprav je to? Društva in socialno podjetništvo imata veliko skupnih točk (družbena odgovornost,…). V letošnjem letu se je država odločila, da bo močneje podpirala socialna podjetja, predstavili bomo razpise za društva in socialna podjetja.

Dotaknili se bomo naslednjih tem in odgovorili na naslednja vprašanja:

– kako vpeljati startup metodo Lean v vašo organizacijo (društvo, zavod, zadruga)
– startup pristop za nevladne organizacije: inovativna ideja, tržna raziskava, marketinški in finančni načrt, ocena tveganj
– Kaj je socialno podjetništvo? prikazali bomo primere dobrih praks socialni podjetji iz Slovenije in tujine
– Ali je lahko društvo lahko socialno podjetje?
– predstavili bomo na kakšen način se lahko društvo preoblikuje v zadrugo
– Domači in EU viri financiranja dejavnosti socialnih podjetij (nacionalni in EU razpisi)

Potrebne so predhodne informativne prijave na e-naslov: kik-starter@kotlovanica.si

Soorganizator dogodka: Mladinski svet Kamnik