Naslovnica / Dogodek / Zbor članov Avto-moto društva Kamnik

Zbor članov Avto-moto društva Kamnik

amd-kamnik

Avto-moto društvo Kamnik vabi vse svoje člane na Zbor članov društva, ki bo v torek, 3. marca 2015, ob 18. uri v gostilni “Mili vrh” v Kamniku.

Vabilo:

 

Na podlagi 24. Člena Pravil Avto-moto društva Kamnik

SKLICUJEM

 

zbor članov Avto-moto društva Kamnik, ki bo v torek 03.03.2015 ob 18.00 uri v gost. lokalu »MILI VRH« Žale 10 Kamnik.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. izvolitev organov zbora članov ( delovnega predsednika, verifikacijske komisije, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika )
2. poročila organov društva in finančno poročilo
3. program društva za leto 2015
4. sprejem statuta AMD Kamnik
5. volitve članov častnega razsodišča
6. volitve predsednika kadrovsko-članske komisije
7. razno

Gradivo za občni zbor je dostopno v prostorih AMD Kamnik v času uradnih ur društva in na spletni strani AMD-Kamnik.

Vabljeni: člani AMD Kamnik

Vladimir KOOROŠEC
PREDSEDNIK AMD-KAMNIK

Avto-moto društvo Kamnik
SI-1241 Kamnik, Trg svobode 6

Delovni čas: ponedeljek in petek od 10:30 – 12:00 in sreda od 15:00 – 17:00

Telefon: +386 (0)1 8391 320

E-pošta: info@amd-kamnik.si