Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Brežina Češnjiškega potoka v Zg. Tuhinju bo varnejša

Komunalni vestnik: Brežina Češnjiškega potoka v Zg. Tuhinju bo varnejša

Tedenski vestnik Komunalnega podjetja Kamnik (od 8. do 14. 8 2018)

Komunalno podjetje Kamnik je, kot izvajalec del, v minulem tednu nadaljevalo z deli na nekaterih investicijskih projektih Občine Kamnik, v okviru vzdrževalnih del, pa je bilo tudi v preteklem tednu urejenih in pokrpanih kar nekaj občinskih cest in javnih poti.

Prenova Maistrove ulice in Glavnega trga

Najopaznejše je zagotovo gradbišče na Maistrovi ulici, ki bo že kaj kmalu dobila povsem novo podobo. Dela potekajo po zastavljenih načrtih, v minulem tednu pa je bila položena že večina vseh granitnih kock, iz katerih bo narejena tudi mulda, v prihodnjem tednu pa je predvideno tudi že polaganje granitnih plošč na površinah za pešce ter izvedba tamponske podlage in asfaltiranje cestišča z grobim asfaltom.

 

Na Glavnem trgu, katerega prenova se je spričo najdbe zanimivih arheoloških ostalin nekoliko zamaknila, pa še naprej potekajo obsežna arheološka izkopavanja.

Pločnik na Lazah in utrjevanje brežine Češnjiškega potoka

Po načrtih potekajo tudi dela v Tuhinjski dolini, saj je pločnik med Lazami in Zgornjim Tuhinjem že skorajda povsem dokončan, v preteklem tednu pa je bilo zgrajene tudi že dobršen del varovalne kamnite zložbe na okljuku brežine Češnjiškega potoka pri kmetiji Mlinar.

Naj kot zanimivost dodamo, da so se gradbena dela tamkaj, kljub prazniku, ko je imela večina dela prost dan, nadaljevala tudi danes. V prazničnem dopoldnevu pa je ekipa delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, ki smo jo ujeli ob zaključku njihovega prazničnega delavnika, preživela ob postavljanju opaža in armatur za zaključni del varovalnega zidu oz. kamnite zložbe, ki bo varovala nemalokrat načeto brežino hudourniškega Češnjiškega potoka.

Gradnja kanalizacije na Vrhpoljah in v Buču

V minulem tednu se je nadaljevala tudi izgradnja kanalizacijskih vodov na Vrhpoljah in v Buču, kjer dela potekajo po načrtih, seveda pa se bodo nadaljevala tudi v prihodnjem tednu.

Urejanje in vzdrževanje občinskih cest

Tekom prejšnjega tedna so delavci Komunalnega podjetja Kamnik, ki kot koncesionar skrbi za 416 kilometrov kategoriziranih javnih poti in cest v občini Kamnik, s krpanjem udarnih jam in urejanjem, poskrbeli za boljše stanje na makadamskih cestah na odsekih: Špitalič-Dolina, Markovo-Studenca in na cesti Oševek-Briše-Soteska, na cesti med Zajasovnikom in Malo Ravnjo, pa so bili sanirani ponikovalni jaški.

Na cestah Mali-Veliki Rakitovec, Žale-Mili Vrh so bile urejene bankine, cesta proti Lipljam je v spodnjem delu že dobila nekaj dobrodošlih zaplat asfalta, medtem ko se bodo tovrstna vzdrževalna dela s krpanjem udarnih jam v zgornjem delu ceste še izvedla, prav tako pa bo na vrsto prišla tudi cesta med Selami in Znojilami.

V minulem tednu so se opravljala tudi vzdrževalna dela na javni razsvetljavi v središču mesta.

Okvirni plan dela KPK v prihodnjem tednu

V obdobju med  15. in 21. avgustom 2018 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo;

Sanacijo asfaltnih cest Tučna – Briše ter Tunjice – sv. Ana, kjer bo na vrsti asfaltiranje, ter tudi sanacijo in delno rekonstrukcijo ceste Perovo – Na bregu.

Opomba: Tedenski načrt vzdrževalnih del je zgolj okviren, saj se v primeru kakih nujnih interventnih del, denimo po neurjih, nepredvidenih večjih okvarah ali podobnih situacijah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in posredovanje večjega števila delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, načrtovana dela lahko za kak teden zamaknejo.

Zanimivost z Velike planine

Omenjeno se sicer ne nanaša na dela, ki jih Komunalno podjetje Kamnik izvaja za potrebe občanov oz. Občine Kamnik, ker pa vseeno na nek način prispeva k lepši podobi naših krajev, tokrat Velike planine, si zagotovo zasluži vsaj omembe.

Komunalno podjetje Kamnik se je namreč letos lotilo popolne prenove oz. novogradnje svoje počitniške koče na Veliki planini. Četudi koča, pokrita z macesnovimi skodlami, trenutno še ni povsem dokončana, pa najbrž po videnem že lahko rečemo, da bo bržkone ena izmed lepših koč na Veliki planini.