Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Do Zadnjega Vrha v Tunjicah bo že kmalu vodila nova cesta

Komunalni vestnik: Do Zadnjega Vrha v Tunjicah bo že kmalu vodila nova cesta

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so v preteklem tednu, med številnimi drugimi stvarmi, pričeli tudi s temeljito ureditvijo ceste Tunjice – Zadnji vrh, zelo dobro pa so se odrezali tudi na Komunaliadi, kjer so pokazali, da ne znajo delati zgolj dobro, ampak tudi hitro.

Tedenski vestnik KPK ( od 11. do 17. 6. 2019)

Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in javnih poti

V preteklem tednu so vzdrževalne in gradbene ekipe Komunalnega podjetja Kamnik, v okviru danih možnosti, poskrbele za še nekaj kilometrov kamniških občinskih cest in javnih poti.

Njihove prisotnosti z gradbenimi stroji so se zagotovo najbolj razveselili prebivalci Zadnjega Vrha v Tunjicah, kjer se je sredi tedna začela temeljita prenova tamkajšnje makadamske ceste, ki je bila že dlje časa med bolj problematičnimi, saj jo je uničil domala vsak večji dež.

 

Od tega tedna dalje so dela v polnem razmahu, cesta pa naj bi bila urejena in dokončana nekako v sredini prihodnjega meseca.

 

Rednega vzdrževanja so bile v minulih dneh deležne tudi številne druge ceste. Med Podgorjem in zbirno cesto je bil pokrpan asfalt, v Godiču, Stranjah in na Neveljski poti so bili asfaltirani cestni prekopi, zaključena je bila razširitev uvoza v Ekslerjevo ulico, manj lukenj pa imajo tudi makadamske ceste na Krivčevem, Kranjskem Raku, med Žago in Podstudencem ter na Zakalu in Okroglem.

Marsikje širom občine je bila izvedena tudi strojna košnja, obnovljene so bile talne oznake, ceste po občini pa pregledane.

Izgradnja sekundarne kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini

Na območju Tuhinjske doline se počasi zaključujejo dela izgradnje sekundarne kanalizacije in vodovoda. Na Markovem in v Soteski so delavci Komunalnega podjetja Kamnik v namreč že položili še zadnje predvidene kanalizacijske cevi. Sicer se dela še nekaj časa ne bodo končala, saj je potrebno, nedavno tega povsem razkopane ceste in ulice še urediti in na novo asfaltirati, ampak najzahtevnejše delo je povečini že opravljeno.

Kabelska kanalizacija v Šmarci

Podobno je tudi v Šmarci, kjer se nadaljuje izgradnja kabelske kanalizacije, dela pa trenutno potekajo na Bistriški ulici in v Gornjem Logu.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe KPK so tudi v preteklem tednu, kot običajno, poskrbele za redno vzdrževanje in nemoteno delovanje javnih komunalnih sistemov.

Po naročilu občanov je bilo izpraznjenih več greznic, na Ljubljanski cesti se je nadaljevala obnova kanalizacije, izvedena pa je bila tudi preventivna deratizacija kanalizacijskega sistema na območju celotne občine.

Obenem so bili popisani in zamenjani številni vodomeri, v Zgornjih Stranjah pa odpravljena napaka na vodovodnem sistemu.

Prav tako je bilo poskrbljeno za sistem javne razsvetljave, vzdrževanje črpališč, pregled in popravilo semaforjev, izobešanje transparentov in še številna druga dela, ki sodijo med redna opravila vzdrževalnih ekip.

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so poskrbeli tudi za urejanje pokopališč, poslovilnih vežic in njihove okolice ter za izvedbo pogrebnih storitev.

Komunaliada 2019

Naj za konec dodamo še zanimivost, da se je ekipa Komunalnega podjetja Kamnik udeležila tudi letošnje Komunaliade 2019 v Trebnjem, kjer se je mala kamniška ekipa prav dobro odrezala. Posebnost letošnjega srečanja je bila, da so bila vsa prizorišča tekmovanj tako rekoč na dosegu roke, neposredno v okolici mestnega jedra – isti tekmovalci pa so se tako lahko pomerili v več disciplinah hkrati.

Ekipa komunalnega podjetja Kamnik je na prizorišče krenila že ob 5. uri zjutraj, saj so se vsa delovna in športna tekmovanja pričela že zelo zgodaj. V delovnih tekmovanjih so sestavili dve ekipi – ekipo kanalizacije in ekipo odvoza odpadkov za tekmovanje na poligonih.

V obeh disciplinah so kamniški komunalni delavci dosegli lepe rezultate – 7. mesto v kanalizaciji (od skupno 27 ekip) – naloga je predstavljala izvedo hišnega priključka kanalizacije uličnih vod s padcem 1 %. Hišni priključek je bil sestavljen iz odvoda fekalnih vod iz stanovanjske hiše in odvoda meteornih vod z dvorišča (dežna rešetka). Za dosego nemotenega odvajanja odpadne vode je bilo treba revizijske jaške namestiti na pravilno višino, kanalizacijske cevi pa položiti v predpisanem padcu – zaradi optimalnega odvajanja; vse skupaj je bilo vezano na čas.

8. mesto v odvozu odpadkov od skupno 39 ekip – v kolikor ne bi prejeli kazenskih točk, zaradi predčasno odprtih vrat vozila, pa bi se ekipa zagotovo uvrstila med prva tri mesta.

Najbolj vročekrvno in hkrati zabavno (za gledalce seveda, za tekmovalce pa, zaradi ekstremnih temperatur, nevsakdanjega napenjanja mišic in žgočega asfalta malo manj) je bilo tekmovanje v vlečenju vrvi, kjer se je za visoka mesta potegovala 6-članska ekipa KPK. V prvem krogu je premagala gostitelje Komunalno podjetje Trebnje, nato pa nadaljevala serijo uspehov, dokler se v četrtfinalu ni srečala s predstavniki JP komunala Sevnica, ki je na koncu zasedla 2. mesto. Končna uvrstitev naših je bila 5. mesto.

Pomerili so se tudi v moški ekipi pikada, kjer pa je bila konkurenca izjemna.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 18. in 24. 6. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Ureditev makadamske ceste: ZAJASOVNIK
 • Krpanje makadama: RUDNIK PRI RADOMLJAH, ŠMARCA – KAMNIŠKA
 • Strojna košnja: OBČINA KAMNIK
 • Krpanje asfalta: PŠAJNOVICA
 • Pregledi cest.
 • KOHEZIJA: IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE IN VODOVODA V TUHINJSKI DOLINI – nadaljevanje del:
 • SOTESKA: priprava ceste – se zaključuje.
 • MARKOVO: priprava ceste in robnikov – nadaljevanje del.
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI – nadaljevanje del: BISTRIŠKA
 • PRIČETEK DEL NA SANACIJI PLAZU ŽALE 22
 • Čiščenje in pregled kanalizacije: KLAVČIČEVA, UL. MATIJE BLEJCA
 • Dograditev omrežja: LOKE
 • Priprava na izgradnjo nove JR Srednja vas – Podhruška (v sklopu izgradnje pločnika cca. 330 m) – 10 led svetilk
 • Dela v okviru kohezijskih projektov – SOTESKA: dograditev cevne kanalizacije za JR (300 m)
 • Priklop JR: NEVELJSKA POT
 • Dograditev JR: Žebljarska – 2 kamniški svetilki
 • Napenjanje kabla in ravnanje kandelabra: ŽUPANJE NJIVE
 • Priprava na izgradnjo nove JR Srednja vas – Podhruška (v sklopu izgradnje pločnika cca. 330 m) – 10 led svetilk
 • Dela v okviru kohezijskih projektov – SOTESKA: dograditev cevne kanalizacije za JR (300 m)
 • Ureditev ceste: TUNJICE – ZADNJI VRH (zaključek predvidoma v sredini julija)
 • Košnja in čiščenje okolice: zajetje IVERJE in ČRNA
 • Popravila okvar na vodovodnih sistemih.
 • Nadaljevanje del na KOHEZIJI. Redna vzdrževalna dela – vsa pokopališča. Intenzivno urejanje pokopališča na Žalah – košnja teras, striženje cipres.
 • Organizacija pogrebov.