Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Do zime bo še veliko narejenega

Komunalni vestnik: Do zime bo še veliko narejenega

Prejšnji delovni teden je bil zaradi praznikov sicer nekoliko krajši, kljub temu pa so delovne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik znova opravile kar nekaj dela.

Tedenski vestnik KPK (od 30. 10. do 5. 11. 2018)

Prenova Glavnega trga

Dela na osrednjem kamniškem trgu se prevešajo v sklepno fazo, delavci Komunalnega podjetja so na trgu položili že večino izmed granitnih kock, tako da Glavni trg počasi že dobiva svojo končno, prenovljeno podobo.

Gradnja pločnika Zduša – Podjelše

Nadaljuje se tudi gradnja prvega dela hodnika za pešce med Mekinjami in Godičem, oz. med zaselkoma Zduša in Podjelše, kjer je že domala vse pripravljeno za začetek polaganja robnikov, obenem pa bo obnovljen tudi vodovod ter urejena javna razsvetljava.

Dela potekajo po predvidenem načrtu, če ne bo kakih posebnih oz. nepredvidenih zapletov, pa bo pločnik dokončan do konca tega meseca.

Izgradnja kanalizacije, vodovoda in optike v Tuhinjski dolini

Na območju Tuhinjske doline so delavci Komunalnega podjetja Kamnik nadaljevali tudi z izgradnjo kanalizacije, vodovod in optičnega omrežja. Na Vrhpoljah se trenutno urejajo vodovod in optično omrežje, v vaseh Buč, Loke v Tuhinju in Srednja vas pa se nadaljuje gradnja kanalizacije in vodovoda.

Vzdrževanje občinskih cest in javnih poti

V prejšnjem tednu je bilo urejenih še nekaj izmed več kot 400 kilometrov občinskih cest in javnih poti, pri čemer so bile urejene makadamske ceste na območju Kršiča, Podstudenca, Prelesja oz. Sv. Primoža ter v Soteski.

Komunalno podjetje Kamnik je poskrbelo tudi za čiščenje meteorne kanalizacije med Mekinjami in Godičem, na Novem trgu in na Ljubljanski cesti, med prazniki pa je bila izvedena tudi sprememba prometnega režima v mestnem središču in na kamniških Žalah, ki so obiskovalce pričakale pripravljene in urejene.

Vzdrževanje vodovodnega omrežja

V okviru rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju je bila v vodohranu Podgorje izvedena priprava za zamenjavo zasunov, opravljeno pa je bilo tudi čiščenje črpališča Somarček, kjer se je po neurju pojavila kalna voda.

Javna razsvetljava

Tekoča vzdrževalna dela so delavci Komunalnega podjetja Kamnik v preteklem tednu izvajali tudi na javni razsvetljavi, semaforjih in črpališčih, na območju občine Kamnik pa se, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja, nadaljuje z menjavo svetilk javne razsvetljave.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 6. 11 in 12. 11. 2018 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo;

Vzdrževanje cest in javnih poti

 • ureditev makadamskih cest: Klemenčevo – Zakal, Laniše, Bela, Špitalič
 • krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: ZGORNJI MOTNIK
 • asfaltiranje prekopov za Telekom: GODIČ

Investicijski projekti Občine Kamnik

 • nadaljevanje del na investicijskih projektih Občine Kamnik: prenova Glavnega trga, izgradnja kanalizacije v Tuhinjski dolini, izgradnja pločnika Zduša – Podjelše
 • rekonstrukcija dela vodovodnega omrežja na odseku Tunjiška cesta – Žale
 • rekonstrukcija vodohrana Črna pri Kamniku

Kanalizacija

Vzdrževanje kanalizacije na območjih:

 • Črpališča Volčji potok, Qlandia, Na produ, IKŠ, Vrhpolje, Žale, Podgorje
 • Črpališča in razbremenilniki ČN Črna
 • Pregled kanalizacije Vrhpolje Markovo, Podhruška, Loke, Potok
 • Črpališča in razbremenilniki Županje Njive
 • Redni pregledi kanalizacijskega sistema s kamero na območjih: Duplica

Vodovod

 • Dodaten pregled in morebitno popravilo hidrantov (13 kom) na Duplici – v okviru meseca  požarne varnosti na območju Kamnika (PGD Duplica)
 • Končanje del v Šmarci (prekinitev cevovoda čez glavno cesto in izdelava priključka)

Javna razsvetljava

 • tekoča vzdrževalna dela na javni razsvetljavi, semaforjih in črpališčih

Opomba: Tedenski načrt vzdrževalnih del je okviren, saj se v primeru kakih nujnih interventnih del, denimo po neurjih, nepredvidenih večjih okvarah ali podobnih situacijah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in posredovanje večjega števila delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, načrtovana dela lahko za kak teden zamaknejo.