Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Dokončanje del v Studencih, finiš v Stahovici in priprave na zimsko sezono

Komunalni vestnik: Dokončanje del v Studencih, finiš v Stahovici in priprave na zimsko sezono

V iztekajočem se tednu je bil uspešno zaključen projekt sanacije ceste v Studencih, blizu dokončanja se bližajo tudi dela v Stahovici, delovni teden pa je minil tudi v znamenju priprav na prihajajočo zimo in dnevu spomina na mrtve.

 Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Zaključek del na cesti v Studencih

S ponosom sporočamo, da smo v tem tednu zaključili s projektom  sanacije ceste v visoko ležečih Studencih. Več letno prizadevanje ‘vikendašev’ je obrodilo sadove. Tako smo se v Komunalnem podjetju Kamnik d.o.o. v pričetku meseca avgusta lotili prenove skoraj 700 m dolge ceste. Cestne razmere pred sanacijo so bile skrajno neugodne. Poleg prašenja, ki ga je povzročala ‘naporna’ makadamska vožnja na zahtevnem in strmem terenu, je največ preglavic povzročal zimski čas, ko je bilo s ceste potrebno očistiti sneg. Potem so bile tukaj še težave z odvodnjavanjem, podori, skratka številni dejavniki, ki so zahtevali takojšnje in temeljito ukrepanje.

 

Po dobrih dveh mesecih dela naše stalne ekipe, se je konec tega tedna odvil tudi tehnični pregled, s čimer so dela v Studencih tudi uradno zaključena.

Obseg del je bil obsežen – saj je bilo, poleg asfaltiranja ceste, na omenjenem območju urejeno še optično omrežje, med deli pa naj omenimo še izvedbo dveh konkretnih kamnitih opornih zidov, obširno drenažo ceste, izvedbo propustov, iztočnih glav, jaškov, ureditev in zatravitev brežin, postavitev ograj in izvedbo ostalih infrastrukturnih detajlov, ki smo jih uspeli urediti v relativno kratkem času.

Dela v Stahovici

Zelo uspešno se spopadamo tudi s projektom v Stahovici, kjer bodo, v roku slabega meseca, na območju prenove križišča, odstranjene delne zapore. Dela so že v zaključni fazi, saj so v 2. tednu novembra predvidena še zadnja asfalterska dela in izvedba talnih označb. Zelenih luči, ki bodo kmalu zasvetile v novem semaforiziranem križišču, se veselimo tudi v Komunalnem podjetju Kamnik d.o.o., saj bo s tem dokončan še eden izmed večjih projektov iztekajočega se leta.

Tunjiška cesta

Lepo napredujejo tudi dela na Tunjiški cesti, kjer nastaja komunalna infrastruktura bodočega stanovanjskega naselja.  Dela temeljijo na izvedbi meteorne kanalizacije, javne razsvetljave, izdelavi vodovoda in hidrantnega omrežja.

Urejanje javnih površin in pokopališč

Pogoji za košnjo javnih površin so za ta čas odlični. Izkoristili smo lepo vreme in obdelali travnate površine v Šmarci, pri trgovskem centru Supernova, na Malem gradu, Keršmančevem parku in na Poti na Poljane, pred prihajajočim dnevom spomina na mrtve, pa smo uredili tudi poti in pokosili grobišči v Kamniški Bistrici ter  Mekinjah.

Priprave na zimsko službo

Skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest in izvedbenim programom zimske službe, smo v Komunalnem podjetju Kamnik že v 2. tednu pripravljalnih del na prihajajočo zimsko sezono, saj so pred začetkom uradnega zimskega obdobja, ki na cestah nastopi s 15. novembrom, potrebne obsežne priprave.

Z namenom zagotavljanja učinkovite zimske službe smo se tako že lotili postavitve zimske signalizacije, snežnih kolov, priprave deponij za posipne materiale, zabojev za sol/pesek in pripravo zimske mehanizacije, ki mora biti tehnično brezhibna ter ustrezno opremljena.

 

Zimsko službo bomo tudi v letošnjem letu zagotavljali ob pomoči podizvajalcev, ki bodo skrbeli predvsem za redno splužene in posute ceste v višjih predelih naše občine, kot običajno, pa se s pripravljalnimi deli najprej prične na območjih, kjer je verjetnost za snežne padavine največja, tako da smo v tem tednu snežne kole in prometno signalizacijo postavili v Zajasovniku, v Motniku, v Špitaliču, na Beli in v Tuhinju.

Javna razsvetljava in priprave na praznik

Elektro ekipa je očistila ulične svetilke v centru Kamnika in na Žalah. V Šmartnem je poskrbela za dograditev javne razsvetljave in pričela z izobešanjem zastav ob prihajajočem državnem prazniku. Seveda pa zagnana ekipa ni pozabila niti na druga redna vzdrževalna dela, ki zajemajo redno vzdrževanje semaforjev, črpališč ter tudi skrb za izobešanje oglasnih transparentov, ki so tokrat posvečeni preventivnemu ozaveščanju.

Cestna vzdrževalna dela

Precej pozornost smo v tem tednu namenili osvežitvi vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. Postavili smo več prometnih znakov na Brezjah nad Kamnikom, na Jakopičevi ulici, Jenkovi ulici, v Nevljah, na Steletovi ulici, v Vrhovljah in na relaciji Tunjice – Zadnji Vrh, na Steletovi ulici pa so bile narejene še nove talne oznake in montirani prometni stebrički. Novo prometno ogledalo smo montirali na nepreglednem delu ceste na Murnovi ulici.

 

Vzdrževalna dela na povezovalki so očitno postala tedenska stalnica. Pravkar popravljeno prometno signalizacijo so si znova privoščili vandali – stanje je zaenkrat sicer sanirano, kako bo preko vikenda, ki sledi, pa lahko samo ugibamo. Nič bolje ni bilo s stebrički na Medvedovi ulici v Kamniku, vendar so naši vzdrževalci so poskrbeli, da so spet na ‘svojih mestih’.

 

Preletimo še tedensko krpanje cest. Vzdrževalne ekipe so popravile makadamsko cesto v Tunjicah, vse tja do meje s sosednjo občino. Nekaj novih lukenj je nastalo tudi na Ljubljanski cesti, na Rudniku ter v podhodu Šolske ulice, vendar so zdaj pokrpane.

Na hitro preglejmo še nekatera ostala  opravljena dela tega tedna; asfaltiranih je bilo še nekaj prekopov, in sicer v Stari Selih, na Gozdu, v Stolniku in na Usnjarski cesti.

Med bolj nenavadnimi opravili tega tedna je bila odstranitev, očitno zavrženega, otroškega vozička, ki se je že dlje časa nahajal na pločniku Ljubljanske ceste ter pri mimoidočih vzbujal precej negotovosti, čemu sredi poti stoji povsem prazen, na videz še vedno uporaben, voziček. Vse skupaj je bilo videti precej čudaško, a se je na koncu vendarle izkazalo, da se za mesta odlaganja kosovnih odpadkov po novem uporabljajo kar katerekoli javne površine.

Plan vzdrževalnih del za prihodnji teden (44. teden):

 • Pregled cest
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah:
  • Volčji Potok
  • Perovo
 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah:
  • Markovo
  • Mekinje
  • Volčji Potok
 • Ureditev bankin:
  • Rudnik
  • Volčji Potok
 • Popravilo prometnih znakov:
  • Volčji Potok
  • Brezje
 • Ureditev odvodnjavanja:
  • Tunjice
 • Ostala dela:
  • Asfaltiranje parkirišča na Tomšičevi

Tudi v prihodnjem tednu se bo po napovedih in načrtih dogajalo marsikaj. V Komunalnem podjetju Kamnik bomo storili vse, da se bodo vsa dela iz naslova izvajanja gospodarskih služb, tudi v času posebnih razmer izvajala strokovno in nemoteno.

Za vse stranke smo še vedno dosegljivi na naših telefonskih številkah in elektronskih naslovih. V kolikor bi radi fizično oddali dokumentacijo (vloge, pogodbe idr.), jo lahko pustite v nabiralniku naše upravne stavbe.

Vse občane pozivamo k odgovornemu ravnanju ter ohranjanju pozitivnih misli, vsem šolarjem pa brezskrben enotedenski oddih – če ne drugega, vsaj od šolskih obveznostih.

Druga obvestila

OBRATOVANJE KAMNIŠKE TRŽNICE

Cenjenje stranke kamniške tržnice obveščamo, da ta za zdaj, ne glede na zaostrovanje razmer in na novo sprejete ukrepe, ostaja odprta. Odpiralni čas tržnice tako ostaja nespremenjen: TOREK IN SOBOTA, med 7. in 13. uro.

Vse obiskovalce pozivamo, da naj ob vstopu na tržni prostor ravnajo odgovorno in jim hkrati želimo čim bolj prijetno nakupovanje.

PRODAJA PESKA ŽALE

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.