Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Jedilno olje in nevarni odpadki ne sodijo v kanalizacijo

Komunalni vestnik: Jedilno olje in nevarni odpadki ne sodijo v kanalizacijo

V prejšnjem tednu so delavci Komunalnega podjetja Kamnik znova poskrbeli za številna vzdrževalna dela, ki jih občani največkrat opazijo zgolj v primeru, da niso opravljena, na pustni torek pa Komunalno podjetje Kamnik pripravlja tudi akcijo zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, ki v nobenem primeru ne sodi v školjke, odtoke in kanalizacijo.

Vestnik KPK (od 11. do 17. 2. 2020)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest ter javnih poti

Vzdrževalne ekipe KPK, ki skrbijo za urejanje prek 420 kilometrov občinskih cest in javnih poti na območju občine Kamnik, so v minulih dneh poskrbele za reden pregled cest ter krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: PODJELŠE, NOVI TRG, PIRŠEVO, USNJARSKA, SELA-ZNOJILE, krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: VELIKA LAŠNA (VIKENDI) ter za čiščenje kanalov in muld na območju cest in naselij: SELA, POLJANE, ZAVRH, KALIŠE, ZAKAL, VELIKA LAŠNA.

 

Razen naštetega so delavci Komunalnega podjetja Kamnik v Stahovici zamenjali polomljen stebriček, na Glavnem trgu postavili betonske kocke in klopi, poskrbeli za posek motečih vej ob cestah na območju naselij Okroglo, Zakal, Bistričica in Kregarjevo ter popravili prometne drogove in prometne znake na Pšajnovici, Glavnem trgu, Zakalu, v Stranjah, Stolniku in Lanišah.

Urejenih je bilo tudi več cestnih zapor, na Ljubljanski in v Godiču je bila očiščena cesta ob robnikih, v Špitaliču je bil saniran most, poskrbljeno pa je bilo tudi za čiščenje in pranje središča Kamnika in Glavnega trga.

Sanacija usada na Ravnah

Na Ravnah se je tudi prejšnji teden nadaljevala sanacija cestnega usada. Dobršen del globoke ter z betonom utrjene kamnite zložbe je že zgrajen, dela pa se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih dne.

Sanacija usada in ceste v Prapročah

Nadaljevala se je tudi sanacija usada in dela ceste, ki vodi proti Prapročam, razen utrjevanja in urejanja cestišča z opornim zidom, pa so bila izvedena tudi drenažna rebra ter propust z iztočno glavo.

Sanacija usada in na Lazah (Vrhač)

Težave s plazenjem in posedanjem ceste imajo tudi prebivalci, ki uporabljajo cesto iz Laz proti Vrhaču, zato so gradbene ekipe Komunalnega podjetja Kamnik tudi tu v prejšnjem tednu začeli s sanacijo usada.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Kot smo že vajeni, so delavci Komunalnega podjetja Kamnik tudi minuli teden poskrbeli za nemoteno delovanje in vzdrževanje javnih komunalnih sistemov, praznjenje koškov za smeti ter pometanje, urejanje okolice in delovanje kamniške tržnice.

Poskrbeli so  tudi za pregled in čiščenje več kanalizacijskih črpališč ter praznjenje greznic na območjih, kjer še ni urejene kanalizacije.

V Kamniku, na Hribu, v Šmartnem, na Kavranu oz. Soteski ter na Tučni so bili očiščeni razbremenilniki in vodohrani, med Studenci in Brinjami je bila izprana in preizkušena nova vodovodna povezava, odvzeti pa so bili tudi že vzorci vode.  Z vodo pa je bilo ponovno potrebno napolniti tudi vodohran Somarček.

Komunalni električarji so poskrbeli, da so svetile luči javne razsvetljave in semaforji ter izvajali redna vzdrževalna dela, obenem pa so pregledali in po potrebi izvedli popravila na črpališčih, medtem ko so v Tunjicah nadaljevali z nadgradnjo javne razsvetljave.

Seveda so delavci Komunalnega podjetja Kamnik tudi v preteklem tednu poskrbeli za vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov ter kvalitetno izvajanje pogrebne službe in organizacijo pogrebov.

Naj pa dodamo še to, da so delavci Komunalnega podjetja Kamnik, z dvema traktorjema in tovornjakom za posipanje cest, z omogočanjem lažjega dostopa po zaledenelih nekategoriziranih cestah, gasilcem pomagali tudi pri gašenju nedavnega požara koče na Veliki planini.

Odpadno jedilno olje ne sodi v kanalizacijo

Povsem za konec tokratnega kamniškega komunalnega vestnika bi vas radi še enkrat spomnili na akcijo zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev.

V pustnem času se cvrejo najrazličnejše dobrote, ki nam vsem še kako teknejo, žal pa nekateri občani še vedno ne vedo, da odpadno olje v nobenem primeru ne sodi v odtoke in straniščne školjke oz. kanalizacijo. Odpadno jedilno olje je namreč nevaren odpadek, ki škoduje okolju in naravi, obenem pa lahko povzroči mašenje odtočnih cevi, težave na čistilni napravi in omogoča razmnoževanje glodavcem.

Zbiranje nevarnih odpadkov sicer ne sodi med primarne dejavnosti Komunalnega podjetja Kamnik, vseeno pa želijo v podjetju, tudi ob pomoči bobra Kopka, pripomoči k razbremenjevanju okolja z odpadki ter ozaveščanju prebivalcev.

PRIDRUŽITE SE NAM NA PUSTNEM KARNEVALU!

V torek 25. 2. 2020 vas bo v času pustnega karnevala – od 12. ure dalje – na Glavnem trgu v centru Kamnika, čakala zbiralna posoda, kamor boste lahko dostavili odpadno jedilno olje, ki vam bo ostalo od cvrtja slastnih dobrot. Nad zbiralno akcijo bo bedel naš bober KOPKO, ki se vam za vsak dostavljen deciliter zahvaljuje že vnaprej. Zbrano olje bo dostavljeno v zbiralni center Publicus, ki nam je v ta namen posodil zbiralno posodo.

Naj sočasno s pustim rajanjem, raja tudi naša narava!

Nasvet: za zbiranje odpadnega jedilnega olja lahko uporabite plastenke, steklenice, kozarce za vlaganje, ki ste jih predhodno očistili od prejšnje vsebine. Med odpadno jedilno olje ne smete mešati avtomobilskega olja!

* AKCIJA VELJA SAMO ZA GOSPODINJSTVA.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 18. in 24. 2. 2020 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: LJUBLJANSKA, MATIJE BLEJCA, VOLČJI POTOK

 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: KREGARJEVO
 • Čiščenje kanalov in muld: LIPLJE, ČRNI VRH
 • Posek vej: SV. PRIMOŽ, KOŠIŠE
 • Postavitev cestne zapore: KOVINARSKA
 • Ureditev odvodnjavanja: tlakovani jarek PODGORJE
 • Čiščenje ceste ob robnikih: STELETOVA, KOVINARSKA
 • Pregledi cest.
 • USAD RAVNE: nadaljevanje del – izvedba drenaže in cestišča
 • USAD PRAPROČE: nadaljevanje del – asfaltiranje in zaključek del
 • USAD LAZE (VRHAČ): nadaljevanje del – izdelava zidu v kamnu in betonu
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi črpališč, razbremenilnikov idr.
 • Praznjenje greznic: po naročilu.
 • Menjava kanalizacijskih pokrovov: PEROVO, OBVOZNICA, STAHOVICA
 • Testiranje zračnih vodov na pumpah: VOLČJI POTOK
 • Redna dela na tržnici (torek in sobota).
 • Popis in menjava vodomerov: gospodinjstva, industrija
 • Redna vzdrževalna dela.
 • Čiščenje razbremenilnika in vodohrana: SOTESKA, KUŽNA
 • Povezava vodovoda STUDENCA – BRINJE: izpiranje in odvzem vzorcev
 • Ostalo: odvzem vzorcev na prosti klor, kjer so nameščene aparature.
 • Redna dela in vzdrževanje objektov JR: pregledi in popravila na črpališčih, vzdrževanje semaforjev
 • Dograditev JR: TUNJICE (dokončanje del)
 • Ostalo: KOVINARSKA – izdelava temeljev in postavitev svetilke.
 • Redna vzdrževalna dela in pogrebne storitve (Žale, Podgorje).
 • Druga dela…