Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Krajši, a po daljšem obdobju strogih omejitev, znova dokaj običajen delovni teden

Komunalni vestnik: Krajši, a po daljšem obdobju strogih omejitev, znova dokaj običajen delovni teden

Po ogrevalnem prejšnjem tednu nadaljujemo z gradbiščnimi deli. Usadu Zgornji Tuhinj in asfaltiranju prekopov, se je v tem tednu pridružila še sanacija ceste na relaciji Žaga – Podstudenec. Ekipe so dobro ogrete in praktično spet polno zasedene. Tekoči teden si bomo zapomnili tudi po vnovični zimski akciji, čeprav smo pod ta letni čas prav zares že potegnili črto. Še vedno je odprta sezona t.i. čiščenja in še vedno skrbimo za vsa druga redna vzdrževalna dela na cestah, vodovodu, kanalizaciji in javni razsvetljavi.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

V tem tednu je bila za potrebe sanacije ceste aktivirana dodatna ekipa. Na relaciji Žaga – Podstudenec je potrebna obnova cca. 230 m dolgega odseka. Namen sanacije je v zaščiti in zatesnitvi voziščne konstrukcije in njeni izravnavi zaradi manjših posedkov, saj je ta, zaradi obrabe izgubila svoje torne lastnosti in tako postala neugodna za prometne udeležence. Pričeli smo z zemeljskimi deli, sledila bo ureditev odvodnjavanja. V kolikor bodo dela potekala po planu, se bo na tem območju v naslednjem tednu že polagal asfalt, uporabnikom pa bo zagotovljena nova, predvsem pa prijaznejša prevoznost ceste.

 

Že vsem dobra znana dela na usadu v Zgornjem Tuhinju, katerega cilj je izničiti nevarnost pred plazenjem, se nadaljujejo s polno paro. 4-članska ekipa je že poskrbela za preusmeritev vode in stabilizacijo tal. V tem tednu je med drugim poskrbela za izvedbo opaža in s tem za pričetek stabilizacije plazine.  Podporna konstrukcija oz. zid se izvede z namenom, da ta prevzame vodoravno komponento sile. V prihodnjih dneh nadaljujemo z betonažo. Če je ne bo zagodlo vreme, bodo dela v Zgornjem Tuhinju potekala le še do konca prihodnjega tedna.

 

Tri delovne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so se v tem tednu mudile na prekopih. Dve izmed njih sta poskrbeli za izvedbo predpriprave na asfalt, ena pa je opravila končno delo, torej asfaltirala. Predpriprave oz. asfaltiranje sta potekala na Ulici Franca Princa, Ulici Ljudevita Stiasnyja in Ulici Fortunata Berganta.

 

Ekipa vzdrževanja cest se večji del delovnika še vedno mudi tudi s čiščenjem cest ter pločnikov, ročnim in strojnim. Cestni pometač se že 2. teden suče v Kamniku in njegovi okolici. Umazanijo ob robnikih in pločnikih je potrebno odstraniti ročno. Očiščene so bile ceste in pločniki na obvoznici, v Šmarci, Vrhpolju, Nevljah, Soteski, Šmartnem, na Steletovi, Kovinarski, Bevkovi, Novem trgu idr. Skladno s planom se v prihodnjem tednu namenimo višje, v Tuhinjsko dolino in pa vse do Motnika.

 

Novost v tem tednu so dela na zelenicah. Štart je bil v Šmarci in na zelenicah pri nakupovalnem centru Qlandia. Košnja se bo izvajala predvidoma do meseca oktobra. Verjetno je odveč povedati, da bodo tudi ta dela odvisna od vremena.

 

Ekipa vodovoda še vedno pridno skrbi za redno vzdrževanje in potrebna interventna dela. V tem tednu je bilo zabeleženih kar nekaj okvar, in sicer na Nožiški cesti, na Žalah in na Neveljski poti. Poskrbljeno je bilo dovoz vode do vodovodnega zajeta Somarček. Na objektih se je v tem tednu jemalo vzorce na prosti klor.

Za čistočo je bilo poskrbljeno tudi z rednim praznjenjem koškov in sočasnim pometanjem na območju Šolske ulica, glavne avtobusne postaje, podhoda v Šmarci, Šutne, Glavnega trga, Žebljarske, Kolodvorske, Ljubljanske, Steletove, Novega trga, Šmarce, Mekinj, Vrhpolja, Jakopičeve, Klavčičeve, Kranjske, Keršmančevega parka, Duplice, Starega gradu, Stranj in ostalih lokacij. Pometene so bile tudi avtobusne postaje v Mekinjah, v mestu Kamnik, na Ljubljanski in Kranjski cesti, v Šmarci, v Vrhpolju idr. Čiščenje greznic je še vedno stvar izrednega dela. Ekipa kanalizacije se na ‘poseg’ odpravi zgolj tja, kjer je to nujno potrebno. So se pa ne glede na okoliščine v tekočem tednu izvedli redni pregledi kamniških črpališč. Očistiti in izprazniti je bilo potrebno usedalnike v Stahovici, Soteski in Tunjicah.

Novega režima na kamniški tržnici se poleg prodajalcev in kupcev držimo tudi v Komunalnem podjetju Kamnik. Postavitev tržnega prostora mora potekati tako, da se zagotovi možnost upoštevanja vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja virusa. Ker v skladu s sprejetim odlokom vlade RS za tržni prostor veljajo enaki preventivni ukrepi kot za preostale trgovine, je od tega tedna dalje uporaba zaščitnih rokavic neobvezna. Še vedno pa je obvezna uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok pred vstopom na tržni prostor.

 

Pogrebni ceremoniali še vedno potekajo po posebnem protokolu in zgolj v ožjem družinskem krogu. Zaradi ukrepov je omejena uporaba poslovilne vežice, skrčen je spremljevalni program. V Komunalnem podjetju Kamnik se trudimo, da kljub navedenemu še vedno skrbimo za dostojanstven pogreb, upoštevajoč pieteto do pokojnika.

In kako bo v naslednjem tednu? Poleg že znanih front, odpiramo dodatna gradbišča. Prvo bo na relaciji Laniše – Stolnik, kjer bo sanirane okoli 115m ceste. V skladu s planom se bomo lotili tudi obsežnejšega projekta, ki bo prebivalcem na območju Zapric, Klavčičeve ulice in ul. Matije Blejca prinesel dostop do optike. Če ne štejemo priključkov, ki se bodo v skladu s potrebami občanov gradili sproti, gre za cca. 3 km obseg vodov, dela pa bodo, odvisno od obsega priključkov tekla vse do pričetka jeseni. V ponedeljek pričnemo z deli na območju Klavčičeva ulica – Ulica Matije Blejca. Skladno s plani bomo z deli na območju Zapric pričeli nekje v pričetku meseca julija.

Tabela: IZGRADNJA KANALIZACIJE ZA OPTIČNO OMREŽJE – PREGLED PO OBMOČJIH

OBMOČJE I: MATIJE BLEJCA – KLAVČIČEVA OBMOČJE II: ZAPRICE
Ul. Matije Blejca Podgorje
Prvomajska ulica Svetčeva pot
Rudniška Ulica Podgorska pot
Črnivška ulica Podgorska pot
Ljubljanska cesta Ul. Josipa Ogrinca
Bazoviška ulica Parapatova ul.
Mengeška pot Koželjeva ul.
Klavčičeva ulica Pot Marije Vere
Bakovniška ulica Ul. Frančka Miha Paglavca
Meninska ulica
Šipkova ulica
Slatnarjeva ulica

 

Poleg navedenega bomo, kot že rečeno, ‘orali’ v Zgornjem Tuhinju, na cesti Žaga – Podstudenec, asfaltirali prekope, pometali, kosili javne površine, pregledovali ceste ter po navodilih Občinskega štaba civilne zaščite, tako kot v preteklih tednih, dekontaminirali javne in zasebne površine. Kot vedno bomo skrbeli za vsa druga redna vzdrževalna dela in držali pesti, da se življenje vseh nas vrne na stare tirnice – da bodo dela stekla brez skrbi, po jasno začrtanih poteh. Takšnih, na katere lahko vpliva zgolj slabo vreme.

 

KOPKO SVETUJE!

Za konec še nasvet. Kopko v imenu NIJZ vsem lastnikom in upravnikom objektov v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe idr.), ki so v nastalih okoliščinah (COVID-19) za daljše obdobje prekinili uporabo pitne vode, svetuje sledeče.
Zastajanje pitne vode v hišnih vodovodnih omrežjih lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in s tem potencialno nevarnost za zdravje ljudi, zato je pred ponovnim odprtjem priporočeno njihovo IZPIRANJE.
Navodila postopka so opisana na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
https://www.nijz.si/sl/izpiranje-hisnega-vodovodnega-omrezja-javnih-objektov-pred-zacetkom-novega-solskega-leta.
V skladu s pridobljeno informacijo še opozarja, da je po presoji potrebno ukrepati tudi v zvezi z morebitno problematiko legionel.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.