Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Naj s toplejšimi dnevi zaživi tudi podoba našega kraja

Komunalni vestnik: Naj s toplejšimi dnevi zaživi tudi podoba našega kraja

V Komunalnem podjetju Kamnik že težko čakamo na pomlad in na začetek novih projektov, ves čas pa bdimo nad cestami, vodovodnim in kanalizacijskim sistemom, javno razsvetljavo in skrbimo, da so vsa vzdrževalna dela opravljena redno in kvalitetno.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Delovni tempo je tudi v iztekajočem se tednu narekovalo vreme. Nizke temperature so do konca tedna sicer že precej popustile, a so mrzle noči in jutra vseeno terjala posebno pozornost, saj so bili seznami pregledne službe, na katerih je zabeleženo kje vse so potrebni takojšnji ukrepi zimskih ekip – predvsem ‘razbijanje ledu’, vse od začetka tedna konkretno obsežni.

Na nevarnost je opozarjal marsikateri cestni odsek, kjer so nastale neugodne ledene zaplate. V izogib nevšečnostim in nezgodam je bilo bistveno, da so vse ledene plošče pravočasno posute. Prek tedna je dežurna zimska ekipa največ posipala v Rudniku, Vasenem, Motniku, na relaciji Buč-Ravne, Znojile – Poljana, v Češnjicah in na cesti Markovo – Studenca. Trenutne vremenske napovedi kažejo, da se zima počasi vendarle poslavlja, v Komunalnem podjetju Kamnik pa se bomo od zime, če višja sila ne bo narekovala drugače, uradno poslovili 15. marca.

 

V tem tednu je bilo znova precej dela s krpanjem cest s hladno maso – precej lukenj je vzcvetelo na cesti Tunjice – Laniše, na Šolski poti – za športno dvorano, v Bistričici, na cesti Rožično – Studenca, na cesti Mekinje – Godič, na Zduši, na cestah Kregarjevo – Bistričica, Sela – Poljana, Markovo – Studenca, v Stolniku, na Novem trgu, v Hruševki, na cesti Šmartno – Gradišče in na Ljubljanski cesti, s sanacijo večjih udarnih jam pa se je bilo treba spopasti tudi v Rudniku in na cesti Rožično – Studenca.

 

Pregledna služba je, razen zimskih nevšečnosti in cestnih lukenj, zaznala tudi na območja, kjer se je na cesti znašlo nevarno kamenje. Le-tega je precej priletelo na cesti Motnik – Zajasovnik in Velika Lašna – Kamnik.

V Rudniku so se ekipe, poleg opisanega, mudile tudi zaradi čiščenja muld in kanalov. Med obsežnejšimi deli tega tedna izpostavljamo lokacijo, ali bolje rečeno, cesto Laniše – Sidraž, ki je bila deležna temeljite ureditve in je spet takšna kot je to potrebno. Zelo načeta je bila makadamska cesta v Špitaliču, vendar je po posegih naše ekipe znova utrjena in primerno prevozna za promet.

Novost v tem tednu je pričetek izgradnje nove kanalizacije za odpadno vodo v Soteski. Z deli je ekipa pričela v torek. Izgradnja 100 m dolgega kanala bo po pričakovanjih zaključena v sredini meseca marca.

 

Poleg navedenega urejamo tudi odvodnjavanje v vasi Podgorje. Ena izmed ekip se je lotila izgradnje ponikovalnic, ki bodo na območju doprinesle k ureditvi odvajanja meteornih voda.

V tem tednu so po večini zaključena dela na kanalizaciji v Markovem. Ekipa ima še nekaj malega dela s planiranjem terena, na območju pa se bo v bodoče zadrževala še zaradi izvedbe hišnih priključkov.

 

Toplejši meseci pa prinašajo tudi nove projekte. Znova bomo delali na sanaciji cestnih usadov, in sicer na območju Košiš, med Brišami in Tučno ter relacijami Mali Rakitovec – Veliki Rakitovec, Soteska – Poreber, Rovt – Špitalič, Motnik – Zgornji Motnik.

Posvečali se bomo asfaltiranju prekopov (okvare, jaški idr.), čiščenju muld in jarkov, krpanju udarnih jam in izvajanju zimske službe, če bo tako narekovalo vreme.

Z asfaltiranjem ceste, bodo ekipe dokončale začeta dela na Tunjiški cesti, kjer smo v preteklem letu, v sklopu nastanka nove stanovanjske soseke, zgradili komunalno infrastrukturo.

Ekipe kanalizacije, vodovoda in elektro ekipa se bodo, kot običajno, posvečale rednemu vzdrževanju, precej dela pa bo tudi z vodovodnimi in kanalizacijskimi priključki. Ob vsem pa seveda ne pozabimo na dela v okviru nepredvidenih intervenciji, ki so venomer naša prioriteta.

Komunalna šala: “Taka riba se je zataknila v jašku!”

Vsem občankam in občanom voščimo lep uvod v zadnji teden najkrajšega meseca v letu.

Naj s toplejšimi dnevi zaživi tudi podoba našega kraja.

PLAN DEL V 8. TEDNU LETA 2021

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI

  • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: Prašnikarjev drevored, Šmartno
  • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: Potok, Kostanj, Bistriška, Primoževa
  • Čiščenje muld in jaškov: Laniše, Tunjice
  • Upravljanje in nadzor cest: Pregled cest

ZIMSKA SLUŽBA

  • Posipanje po prilogi ZS

ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

  • Praznjenje košev za smeti, odvoz in deponiranje odpadkov
  • Praznjenje, odvoz in deponiranje vsebine koša za pasje iztrebke

VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE

  • Ureditev odvodnjavanja Podgorje 128

VZDRŽEVANJE TRŽNICE

  • Priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin: torek, sobota
  • Zapora tržnice in označitev varnostne razdalje