Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Nekaj več novega asfalta in precej manj lukenj

Komunalni vestnik: Nekaj več novega asfalta in precej manj lukenj

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so v prejšnjem tednu že asfaltirali del povsem obnovljene ceste med Pšajnovico in Lasenim , v Mekinjah se asfaltira tudi že del Ceste treh talcev, vsaj še nekaj cest občinskih cest je bilo zakrpanih in popravljenih, na Glavnem trgu v Kamniku pa je že vse pripravljeno za začetek polaganja tlakov.

Tedenski vestnik KPK (od 11. 9. 2018 do 17. 9. 2018)

Prenova Glavnega trga

Po prenovi in odprtju Maistrove ulice, ki jo je, kot investicijski projekt Občine Kamnik, izvedlo Komunalno podjetje Kamnik, se je promet v središču Kamnika znova povrnil v nekdanje prometne tirnice, kot smo jih bili vajeni že pred tem, prenovljena ulica pa je precej varnejša predvsem za pešce.

Se je pa že v preteklem tednu nadaljevala tudi prenova Glavnega trga, na katerem so bile arheološke zaščitene in zasute, položeni komunalni vodi ter odvodnjavanje, sam plato Glavnega trga pa je tudi že domala v celoti utrjen in pripravljen na skorajšnji začetek polaganja novih tlakov.

Utrjevanje struge Šumščice

V Zgornjem Tuhinju se v tem tednu zaključujejo tudi dela utrjevanja potoka Šumščica s kamnito zložbo na brežini, ki jo je hudourniški potok v preteklosti večkrat spodjedel. Z dokončanjem kamnite varovalne zložbe, prek katere poteka tudi nova in nadvse dobrodošla brv za pešce, ki je že od začetka šolskega leta v uporabi, pa se dokončno zaključuje projekt izgradnje pločnika med Lazami in Zgornjim Tuhinjem.

Gradnja kanalizacije v Tuhinjski dolini

Skladno z načrti so delavci Komunalnega podjetja Kamnik v preteklem tednu nadaljevali tudi z gradnjo kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini, in sicer v vaseh Vrhpolje, Buč in Loke v Tuhinju, že kaj kmalu pa se bo z izgradnjo pričelo tudi v Srednji vasi, kjer se je že začelo s pripravami na začetek del.

Vzdrževanje občinskih cest in javnih poti

V preteklem tednu in začetku tega tedna je bolj urejeno podobo dobilo tudi še nekaj izmed 416 kilometrov občinskih cest in javnih poti za katere, kot koncesionar, skrbi Komunalno podjetje Kamnik.

Laseno – Pšanjovica

Že konec prejšnjega tedna je bil asfaltiran odsek povsem prenovljene in na novo utrjene ceste med Pšajnovico in Lasenim, ki je bil, zaradi slabe, predvsem pa preslabo utrjene izvedbe prvotne ceste na ilovnatem terenu, že povsem dotrajan in posledično tudi kar precej nevaren.

Cesta treh talcev v Mekinjah

V preteklem tednu se je nadaljevala tudi sanacija dela ceste na Cesti treh talcev v Mekinjah, saj je bila izvedena priprava terena, dela pa se v tem tednu že nadaljujejo z asfaltiranjem.

Češnjice – Okrog

Od prejšnjega tedna dalje je precej boljše stanje tudi na cesti med Češnjicami in Okrogom, na kateri so bile zakrpane zoprne luknje. Stanje na cesti, ki bi vsaj mestoma potrebovala temeljito prenovo, sicer še vedno ni idealno, je pa zagotovo precej boljše kot je bilo še pred kakim tednom dni.

Urejanje makadamskih cest

Nedavno tega zasutih lukenj in novega nasipa ceste so se v minulem tednu lahko razveselili uporabniki makadamskih cest med Brezjami nad Kamnikom in Gozdom, krajani Zadnjega vrha v Tunjicah in tudi Sel. Krajani omenjenih naselij, ki se do svojih domov še vedno vozijo po makadamskih cestah, bi se sicer najbrž še bolj razveselili asfalta, ampak za kaj takšnega zaenkrat še ni zagotovljenih sredstev. Bodo pa njihove ceste vsaj nekaj časa oz. do prvega večjega naliva, vendarle nekoliko boljše.

Urejanje bankin

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so v preteklem tednu nadaljevali tudi s prepotrebnim urejanjem bankin na cesti med Mekinjami in Godičem. Veliko dela je sicer že opravljenega, vendar dela še niso dokončana in se bodo nadaljevala tudi ta teden.

Okvirni plan dela KPK v prihodnjem tednu

V obdobju med 18. 9. 2018 do 24. 9. 2018 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo;

  • Asfaltiranje cestišča – Cesta treh talcev
  • Sanacija dela cestišča: Cesta treh talcev – ovinek
  • Krpanje asfalta KREGARJEVO, HRIB PRI KAMNIKU
  • Ureditev makadamskih cest TUNJIŠKA MLAKA , STOLNIK LANIŠE, ROVA – KOLOVEC
  • Ureditev bankin: Mekinje – Godič – nadaljevanje del

Opomba: Tedenski načrt vzdrževalnih del je zgolj okviren, saj se v primeru kakih nujnih interventnih del, denimo po neurjih, nepredvidenih večjih okvarah ali podobnih situacijah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in posredovanje večjega števila delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, načrtovana dela lahko za kak teden zamaknejo.