Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Nesmiselno uničevanje mestnih košev za smeti

Komunalni vestnik: Nesmiselno uničevanje mestnih košev za smeti

Z zimsko službo oz. vsaj s posipanjem je, kljub mili zimi, kar nekaj dela, delavci Komunalnega podjetja Kamnik pa vremenske razmere s pridom izkoriščajo tudi za nadaljevanje z deli na različnih gradbiščih.

Tedenski vestnik KPK (od 22. 1. do 28. 01. 2019)

Izgradnja sekundarne kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini

Na območju Tuhinjske doline so se tudi v minulih dneh nadaljevala dela izgradnje sekundarne kanalizacije in vodovoda. Dela trenutno potekajo v vaseh Srednja vas in Soteska, kjer je moč domala vsak dan opaziti opazen napredek.

Rekonstrukcija vodohrana v Črni

Lepo napredujejo tudi dela rekonstrukcije vodohrana v Črni pri Kamniku, narava objektov kot so vodohrani, pa zahtevajo postopno in še posebej natančno izvedbo vseh potrebnih del, saj mora dokončan objekt izpolnjevati vse funkcionalne in higienske zahteve za oskrbo z zdravo pitno vodo.

Če ne bo kakih posebnih vremenskih ekstremov oz. ne bodo ponagajale ekstremno nizke temperature, bodo dela v Črni predvidoma končana še v tem mesecu.

Sanacija meteorne kanalizacije v Mekinjah

Hitreje od predvidenih časovnih okvirov, pa so bila prejšnji teden izvedena dela sanacije meteorne kanalizacije v Mekinjah, kjer je bil izveden prekop ter vstavljene cevi za povezavo obstoječega kanala z novim kanalom, ki bo omogočal boljše in učinkovitejše odtekanje meteornih voda.

Dela, vključno z zaporo ceste in pločnika, so zaenkrat začasno prekinjena, asfaltiranje pa bo izvedeno takoj, ko bodo to dopuščale temperature oziroma vreme, če bo vse po sreči,  predvidoma pa že v mesecu marcu.

Vzdrževanje občinskih cest in javnih poti

V preteklem tednu so vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik poskrbele tudi za nekaj občinskih cest in javnih poti, ki so jih načele padavine in nizke temperature.

 

Med Snovikom in Kočevim so bile zakrpane udarne jame na tamkajšnji makadamski cesti, v Volčjem Potoku so bile pokrpane udarne jame na asfaltni cesti, med Vranjo Pečjo in Zgornjimi Palovčami, Markovim in Rožičnim ter med Selami in Poljano, pa je bilo ob cesti posekano grmičevje.

Zimska služba

Seveda pa je bilo na občinskih cestah, za katere kot kocesionar skrbi Komunalno podjetje Kamnik, tudi v minulem tednu poskrbljeno za zimsko službo.

Zimska akcija je stekla v torek, 22. 1. 2019, najprej zjutraj, nato pa ponovno še v večernih urah.  V jutranjem času je bilo izvedeno predvsem preventivno strojno posipanje, cest v obsegu cca 18 kilometrov ter rošno posipanje kakih 228 kvadratnih metrov površin.

Zaradi spremenjenih vremenskih pogojev, pa je bila nekoliko obsežnejša zimska akcija v večernem času, ko je bilo posutih cca 240 kilometrov cest.

Ekipe zimske službe so bile na terenu še od 23. do 28. januarja, v tem pasu pa je bilo strojno posutih kakih 1.045 kilometrov cest, 3.000 kvadratnih metrov površin je bilo posutih ročno, skupaj pa je bilo spluženih okoli 250 km cest.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so, kot običajno, tudi v preteklem tednu poskrbela za različna vzdrževalna dela, čiščenje in preglede objektov na kanalizacijskem in vodovodnem omrežju, sistemu javne razsvetljave in na pokopališčih.

Na pokopališčih Žale, Mekinje, Podgorje in Nevlje je bilo poskrbljeno za vzdrževanje poti in čiščenje mrliških vežic, kar zagotavlja tudi kvalitetno in nemoteno izvajanje pogrebne službe.

V mestu je bila v celoti v celoti pospravljena novoletna okrasitev, na območjih, kjer še ni kanalizacije je bilo izpraznjenih nekaj greznic, popisanih in zamenjanih je bilo več vodomerov, na območju Kamnika pa je bilo zamenjano tudi večje število poškodovanih in uničenih košev za smeti.

Uničeni koši za smeti

Uničevanje različnega mestnega inventarja ter opreme je precej pogost in zoprn pojav, ki vsem prebivalcem občine povzroča škodo in dela nepotrebne stroške.

Zamašena kanalizacija

Podobno neljubo težavo, ki jo z nepremišljenim ravnanjem ali pa nevednosti povzročimo kar sami, pa predstavljajo tudi pogoste zamašitve kanalizacijskih vodov. V kanalizacijo namreč ne sodi vse, kar nam pride pod roke, še posebej pa kanalizacija ni prostor za odmetavanje različnih smeti, ostankov hrane in podobno.

Zamašitve kanalizacije delavci Komunalnega podjetja Kamnik sicer poskušajo preprečevati tudi z rednimi preventivnimi pregledi kanalizacijskih vodov, vendar jih s tem, zaradi nespametnega ravnanja posameznih uporabnikov, vseeno ne morejo povsem preprečiti.

Preprečevanje zamašitev kanalizacije

Pogosta nevšečnost zamašenega kanalizacijskega sistema je izliv fekalij v domovanju. Temu se lahko izognemo s pravočasnim preventivnim čiščenjem kanalizacije. S pregledom cevovodov in preventivnim čiščenjem se oceni prisotnost oblog na stenah ali drugih npr. mehanskih poškodb cevi. S preventivnimi pregledi se zagotovi učinkovito delovanje in zmanjša verjetnost materialne škode. Vzrok za zamašitev kanalizacije je največkrat odmetavanje odpadkov v odtoke – krpice, robčki za nego otroka, kozmetični robčki npr. ne sodijo v kanalizacijo, pač pa v zabojnike z mešanimi odpadki. S tovrstnimi odpadki tvegamo, da se ti ujamejo v rotor črpalk. V kanalizacijo ne sodijo razni ostanki hrane, saj to povzroča hitrejše razmnoževanje glodavcev (npr. podgan) – ti sodijo v kompostnik oz. med biološke odpadke. V kanalizacijo prav tko ne zlivamo maščob in olj – ohlajene maščobe se zalepijo ne stene cevi, posledično se zmanjša presek cevi.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 29. 1. in 4. 2. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo;

 • Krpanje udarnih jam na asfaltni cesti MEKINJE-GODIČ
 • Posek vej ob cesti VELIKA LAŠNA, LOKE
 • Sanacijo dotrajane meteorne kanalizacije na Ljubljanski cesti
 • Zimske akcije
 • Nadaljevanje del izgradnje sekundarne kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini
 • Nadaljevanje rekonstrukcije vodohrana v Črni
 • Nadaljevanje z deli nadgradnje črpališča v Košišah (ukrepi za zmanjšanje smradu)
 • Sanacijo dotrajane fekalne kanalizacije v Stahovici
 • Odpravo napake na meteorni kanalizaciji na Ljubljanski cesti
 • Redna vzdrževalna dela: pregledi in čiščenje objektov, čiščenje in snemanje kanalizacije
 • Čiščenje greznic po planu in naročilu strank
 • Praznjenje košev za smeti
 • Popis vodomerov: industrija – 249 vodomerov, gospodinjstvo – 180 vodomerov
 • Čiščenje objektov (BRINJE, Soteska, Visoka cona)
 • Reševanje pripomb (v sodelovanju z občino) na osvetlitev Kamnika – ogled mesta Kamnik.
 • Montaža kamniških svetilk (Maistrova ul. 14 – 3 kosi)
 • Menjava kandelabrov (Steletova ul. – 2 kosa)
 • Druga nujna vzdrževalna dela

Opomba: Tedenski načrt vzdrževalnih del je okviren, saj se v primeru kakih nujnih interventnih del, denimo po neurjih, nepredvidenih večjih okvarah ali podobnih situacijah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in posredovanje večjega števila delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, načrtovana dela tudi zamaknejo.