Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Nestanoviten maj, veliko dela in obletnica Komunalnega podjetja Kamnik

Komunalni vestnik: Nestanoviten maj, veliko dela in obletnica Komunalnega podjetja Kamnik

Letošnji maj si bomo zapomnili po nestanovitnem vremenu in posledično težavnem vzdrževanju javne infrastrukture. Ob redkih priložnostih stanovitnega vremena smo si prizadevali za napredek v aktualnih gradbenih projektih, konec meseca pa je bil tudi prazničen, saj smo obeležili 4. leto našega delovanja.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Kot že rečeno, nam letošnji maj vremensko ni bil najbolj naklonjen, kar je botrovalo manjšim zamudam pri posameznih projektih. Še naprej ostajajo odprta gradbišča na Žalah nad Kamnikom, na usadu na Hribu in na pešpoti ob Kamniški Bistrici. Zaradi slabega vremena je bilo nekaj več vzdrževalnega dela ter tudi intervencij, ki so bile zaradi oblice deževja neizbežne.

Na Žalah nad Kamnikom gradimo vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo in elektro-kabelsko kanalizacijo. Glavna podzemeljska dela so že zaključena,  ekipa pa se trenutno posveča nasipanju ceste. Sledi izgradnja opornega zidu, ki je hkrati zadnja faza pred končno rekonstrukcijo ceste na Žale.

 

Konec preteklega meseca smo poročali o pričetku izgradnje usada na Hribu. Tekom meseca je ekipi, ki je imela zaradi vremena kar precej težav, uspelo končati vsa zidarska dela in urediti odvodnjavanje. Od vremena bodo odvisna tudi zaključna dela, saj je za ureditev okolice in dokončanje ceste zaželeno daljše suho obdobje.

 

V Podgorju smo v 2. polovici maja pričeli z izgradnjo vodovoda. Dela na tem območju so v sklepni fazi. Sledi le še asfaltiranje dela ceste, ki bo predvidoma gotovo v prihodnjem tednu.

Od mostu v Biščah pa do meje z občino Dol pri Ljubljani je bilo izvedenega približno 1.100 m dolgega izkopa, ki bo osnova za izgradnjo nove peš in kolesarske poti. Trasa poti, počivališče in parkirišče so že nasuti in utrjeni ter pripravljeni na nadaljnje korake. Pred pričetkom del je morala ekipa ustrezno pripraviti okolico – odstraniti drevesa in drugo rastje, ki je bilo razraščeno na začrtani poti. Tudi ta projekt je v mesecu maju precej oviral dež, zato si želimo, da zamujene priložnosti, tudi za voljo delovnih sobot, nadoknadimo čim hitreje.

 

V sklopu vzdrževanja omenimo izvedbo temeljev in postavitev klopi na javnih površinah, ki bodo ob sproščanju ukrepov končno lahko služile svojemu namenu. V sklopu urejanja in vzdrževanja smo imeli precej opravka s čiščenjem muld (Črni Vrh, Šlakarjeva pot, Vranja Peč, Bela, Motnik – Vrhe, Špitalič, Stari grad), jaškov (Sv. Primož, Motnik – Vrhe, Špitalič, Stari grad, Kregarjevo) in koritnic (Jakopičeva, Vrhovlje). Obilno deževje je, z nanosi peska,  pustilo sledi na številnih naših cestah. Ekipe vzdrževalcev so čistile ceste v Šmartnem, Gradišču, Bistričici in na cesti Srobotno-Vrhe, kjer je bilo peska največ.

 

Za vzdrževalce je v pomladnih mesecih košnja neizbežna. Uredili so zelenice na Streliški ulici, Poti na Poljane, Kolodvorski ulici, Ljubljanski cesti, Steletovi ulici, na Malem gradu, v parku Evropa ter v Keršmančevem parku.

 

V sklopu urejanja mestnega jedra so bile na vrsti številne čistilne akcije. Na Šlakarjevi poti se je, poleg odstranitve umazanije in plevela, saniralo granitne kocke. Fantje so očistili nesnago za robniki (Potok – Snovik, Jakopičeva ulica idr.) Kjer je bilo potrebno, pa so nasipali tudi bankine (Snovik, Podhruška idr.).

 

Skrbeli smo tudi prometno signalizacijo. Montiranih je bilo več prometnih ogledal (Pot 27. julija, Godič, Palovška in Stahovica) in prometnih znakov (Županje Njive, Stari grad, Kovinarska cesta, Stahovica). Izvajali smo popravila poškodovanih in montažo odtujenih prometnih znakov (Podhruška, Palovče, Veliki hrib, Podgorje). Novo prometno signalizacijo (smerokaze, table, znake in ogledala) smo zmontirali na nedavno prenovljenem križišču v Stahovici.

 

Nevarne odseke cest v Zgornjem Motniku, Rakitovcu in Košišah smo zavarovali s postavitvijo JVO ograj. Zaradi udrte bankine je bil zelo izpostavljen tudi odsek na delu ceste Podhruška – Sela, ki pa je že saniran.

 

Med manj tipičnimi opravili preteklega meseca omenimo pospravilo podrtega drevesa in skal s ceste proti Palovčam, kar je terjalo nekaj urno zaprtje ceste, ter dveh podrtih dreves v Oševku, pa tudi čiščenje in montažo razbitega stekla na avtobusni postaji na Šolski ulici. Za nekaj dodatnega dela vedno znova poskrbijo ustvarjalci grafitov – še vedno velja, da se ti največkrat pojavljajo na območju Duplice.

 

Zaradi močnega deževja so bile večje potrebe po ureditvi makadamskih cest. Naše ekipe so poskrbele za cesto v Podgorju, Košišah, Zajasovniku.

BREZ INTERVENCIJ NI ŠLO

Prebivalci Podgorja se v nedeljo 16. maja, kljub jasnemu vremenu, niso prebudili v nič kaj mirno jutro. Dežurna ekipa enote vodovod je bila namreč s strani vaščanov okoli 6. ure zjutraj obveščena, da v bližini cerkve Svetega Nikolaja v Podgorju voda dere iz asfalta.

O obsegu okvare priča tudi dejstvo, da posledice ni bilo čutiti samo v Podgorju, kjer so bili več ur brez oskrbe s pitno vodo, temveč tudi na širšem območju Kamnika, kjer je bil na vodovodnem sistemu občutno nižji tlak. Ob prihodu so dežurni delavci ugotovili, da gre za okvaro na glavni dovodni cevi DN 250 iz umetnih mas, ki vodo tlači v vodohran Podgorje, največji rezervoar v občini Kamnik. Na tem mestu gre pohvaliti dežurne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o., ki so s strokovnim in hitrim ukrepanjem poskrbeli, da je bila okvara, kljub njenemu obsegu, sanirana v relativno kratkem času.

MESEC JUNIJ IN NAČRTI ZA V BODOČE

V pričetku junija bomo štartali s sanacijo plazu javne poti Špitalič – Dolina – Špitalič, kjer se bodo dela odvijala približno mesec dni. Mesec dni kasneje bomo nadaljevali s projektom varne šolske poti v Nevljah. Zaradi zagotavljanja večje varnosti se bo izvedla dvo-nivojska ureditev izpostavljenega križišča. V sklopu vzdrževanja bomo še naprej vzdrževali makadamske in asfaltne ceste, skrbeli za strojno košnjo. Z asfaltiranjem bomo dokončali dela na cesti Tunjice – Zadnji vrh in se lotili izvedbe še enega usada in sanacije dela ceste na Hribu.

4 LETA KOMUNALNEGA PODJETJA KAMNIK D.O.O.

V mesecu maju ne moremo mimo obletnice delovanja Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o.. 21. maja pred štirimi leti je podjetje, s sicer dolgoletno tradicijo (konec letošnjega leta obeležujemo okroglo 60. letnico delovanja) pričelo novo pot, s ciljem, da Kamničanom zagotovi kar najbolj visoke standarde oskrbe in bivanja. Ob tej priliki našim uporabnikom, in tistim, ki bodo to še postali, sporočamo, da se bomo tudi v bodoče trudili zadovoljevati potrebe vseh občank in občanov ter podjetij v našem kraju, upoštevajoč trajnostni razvoj.

Obletnico je vodstvo podjetja, z direktorico Ančo Cvirn na čelu, počastilo s  tradicionalno pogostitvijo več kot 80 zaposlenih. Srečanje je potekalo na parkirišču za upravno stavbo podjetja. Dobre volje ni manjkalo. Piko na i je prineslo tudi sončno vreme, ki smo ga vsi razumeli kot lepo vzpodbudo našemu delovanju v prihodnosti.

TEDENSKI PLAN DEL: za obdobje od 31.05.2021 do 06.06.2021

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI  

 • Ureditev makadamske ceste:  Sv. Primož, Velika Lašna, Nevlje, Palovče
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: Športna dvorana-Šolska, Vrhpolje, Volčji Potok, Podhruška
 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: Zg. Tuhinj, Črni vrh, Liplje
 • Ureditev bankin: Bistričica, Gabrovnica,
 • Izkop jarkov: Sv. Primož
 • Čiščenje muld: Sv. Primož
 • Čiščenje jaškov: Sv. Primož
 • Upravljanje in nadzor cest: Pregled cest

ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN  

 • Praznjenje košev za smeti, odvoz in deponiranje odpadkov
 • Praznjenje, odvoz in deponiranje vsebine koša za pasje iztrebke

KOŠNJA JAVNIH POVRŠIN

 • Pot na Poljane
 • Ljubljanska

VZDRŽEVANJE TRŽNICE

 • Priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin: torek, sobota
 • Zapora tržnice

KOŠNJA GROBIŠČ 

 • Mekinje