Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Nevihte in poletna vročina ne prizanašajo nikomur

Komunalni vestnik: Nevihte in poletna vročina ne prizanašajo nikomur

Žgoči sončni žarki z visokimi temperaturami v preteklem tednu niso prizanašali niti delavcem Komunalnega podjetja Kamnik, kljub vročini pa je bilo širom občine Kamnik znova kar precej narejenega.

Tedenski vestnik KPK (od 18. do 24. 6. 2019)

Vzdrževanje in urejanje občinskih cest

Sredstev za vzdrževanje občinskih cest in javnih poti sicer ni nikoli dovolj, vseeno pa od prejšnjega tedna naprej vsaj nekaj odsekov kaže nekoliko lepšo in bolj urejeno podobo.

Na Zadnjem Vrhu v Tunjicah, kjer je bila cesta na novo urejena in asfaltirana že pred tednom dni, so se nadaljevala dela izgradnje jarka iz kamna.

 

Na Gabrovici, Pšajnovici in Mali Ravni so bile tamkajšnje asfaltne ceste deležne novih asfaltnih zaplat, medtem ko so bile v Šmarci in na Ravnah nad Šmartnim urejanja deležne makadamske ceste.

 

Kot je pokazal redni pregled cest, je nedavno neurje z močnimi padavinami na občinskih cestah, predvsem makadamskih, povzročilo kar nekaj škode, tako da je bilo v Šmartnem in Pšajnovici nasuti bankine, na Gradišču, v Godiču, na Ljubljanski cesti in v Vasenem, pa je bilo potrebno s ceste očistiti pesek, marsikje pa bo ceste potrebno sanirati tudi v prihodnjih dneh.

Naj ob tem še dodamo, da je bila pomoč ekipe Komunalnega podjetja Kamnik z mehanizacijo potrebna tudi v Kamniški Bistrici, kjer je plaz blata in kamenja, pri spodnji postaji tovorne žičnice na Kokrško sedlo, zasul dve vozili, ki pa sta bili, s pomočjo hitrega in učinkovitega posredovanja, uspešno rešeni.

Na Pšajnovici, Gabrovnici, Žalah ter med Motnikom in Zajasovnikom so bile očiščene mulde, na Parmovi je bilo odstranjeno kamenje, pod Malim gradom so bile popravljene granitne kocke.

Razen naštetega so vzdrževalne ekipe KPK na novo namestile cevno ograjo ob pločniku v Potoku, poskrbele za strojno košnjo na Brišah, Studencah, Tučni, Markovem, Porebri in v Soteski, Zajasovniku, Motniku, Podlomu, Rožičnem in Beli ter zamenjale oz. na novo namestile nekaj prometnih znakov.

Izgradnja sekundarne kanalizacije in vodovoda v Tuhinjski dolini

Na območju Tuhinjske doline se še vedno nadaljujejo dela izgradnje sekundarne kanalizacije in vodovoda. V Soteski so dela že domala povsem zaključena, kaj kmalu pa bodo dela dokončana tudi na Markovem, kjer delavci Komunalnega podjetja Kamnik cestišče že pripravljajo na skorajšnjo preplastitev z asfaltom.

Sanacija cestnega useda na Žalah in v Stranjah

Na Žalah oz. Milem vrhu so se nadaljevala dela sanacije cestnega usada, gradbena ekipa KPK pa je s sanacijo cestnega usada začela tudi v Stranjah.

Kabelska kanalizacija v Šmarci

V preteklem tednu se je nadaljevala tudi izgradnja kabelske kanalizacije na Bistriški ulici v Šmarci.

Vzdrževanje kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališč

Vzdrževalne ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so, kot običajno, poskrbela za številna redna in izredna vzdrževalna dela na javnih komunalnih sistemih.

Poskrbljeno je bilo za čiščenje kanalizacijskih vodov v Vrhpoljah in Nevljah, na Žalah je bil saniran jašek, v Zg. Tuhinju, Palovčah, Stahovici, Motniku in na Krivčevem so bile izpraznjene greznice, poskrbljeno je bilo za nemoteno delovanje kamniške tržnice, širom občine so bili izpraznjeni tudi koši za smeti, ob državnem prazniku pa je bilo potrebno izobesiti tudi zastave.

Popisani in zamenjani so bili številni vodomeri, v Podgorju je bil dograjen cevovod vodovoda, na hitro pa je bilo potrebno odpraviti tudi nekaj nepredvidenih okvar na vodovodnem omrežju, med katerimi je bila tudi počena vodovodna cev v Šmarci, kjer je bila napaka, v zadovoljstvo tamkajšnjih uporabnikov pitne vode, odpravljena izredno hitro.

 

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik imajo še vedno precej dela tudi z redno košnjo in vzdrževanjem javnih površin, pri čemer je še posebna pozornost posvečena urejenosti pokopališč, poslovilnih vežic in njihove okolice.

 

Razen naštetega je bila izvedena še vrsta manjših, a prav tako pomembnih del, kljub temu, da je za marsikoga že nastopil čas zasluženih počitnic in dopusta, pa bodo za kamniške komunalne delavce vroči in delovno pestri tudi prihodnji dnevi.

Okvirni načrt dela KPK v prihodnjem tednu

V tednu med 26. 6. in 1. 7. 2019 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

 • Izdelava usada: ŽALE, SPODNJE in ZGORNJE STRANJE
 • Čiščenje ob cesti: STELETOVA, VOLČJI POTOK, VELIKA LAŠNA
 • Čiščenje muld: GABROVNICA – PŠAJNOVICA
 • Strojna košnja: TUHINJSKA DOLINA
 • Praznjenje košev: OBČINA KAMNIK
 • Čiščenje meteorne kanalizacije: ZGORNJI TUHINJ
 • Nasip bankin: ŠMARTNO – PŠAJNOVICA
 • Pregled cest.
 • KOHEZIJA: IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE IN VODOVODA V TUHINJSKI DOLINI – nadaljevanje del:
 • MARKOVO: zaključek kanala – vrtina za odvod meteorne vode.
 • IZDELAVA KABELSKE KANALIZACIJE V ŠMARCI – nadaljevanje del: BISTRIŠKA (priprava na asfalt, asfaltiranje prekopov)
 • SANACIJA PLAZU ŽALE 22: izvedba drenaže, ureditev ceste.
 • PRIČETEK DEL NA SNACIJI PLAZU STRANJE: pripravljalna dela, izkop za zid
 • Ureditev ceste (251 m): TUNJICE – ZADNJI VRH (zaključek predvidoma v sredini julija) – zaključek asfaltiranja, nasip bankin.
 • Čiščenje kanalizacije.
 • Praznjenje greznic po naročilu.
 • Redna dela na tržnici.
 • Redno praznjenje košev in pometanje.
 • Dograditev cevovoda: PODGORJE – nadaljevanje del
 • Menjava in popis vodomerov.
 • Prestavitev cevovoda: ŽUPANJE NJIVE
 • Redna vzdrževalna dela na JR.
 • Vzdrževanje semaforjev, pregled in popravila na objektih vodovoda in kanalizacije.
 • Pospravljanje zastav.