Naslovnica / Nerazvrščeno / Komunalni vestnik: Obilo opravljenega dela in vnovična uvedba uradnih ur za občane

Komunalni vestnik: Obilo opravljenega dela in vnovična uvedba uradnih ur za občane

Tudi v zadnjem tednu maja smo gradili, krpali, asfaltirali in urejali okolico, zaključujemo pa s sanacijskimi deli v Stolniku in nadaljujemo z obnovitvenimi deli na cesti Vrhovlje – Tunjice.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Kolaž majskih del bolj ali manj znan. Nič drugače ni bilo v zadnjem tednu tega meseca. Velika pozornost se še vedno namenja spomladanski čistilni akciji, asfaltiranju prekopov in izgradnji kabelske kanalizacije za optiko. Delevni teden pa so popestrili: pričetek sanacije stopnic pri kamniški knjižnici, sanacija ceste Vrhovlje – Tunjice ter zaključna dela v Stolniku.

Med vidnejša dela tega tedna lahko uvrstimo sanacijo ceste na relaciji Vrhovlje – Tunjice. Na 600 m dolgi cesti so se za začetek izvedli prepusti z iztočnimi glavami. Potrebna sta bila razširitev ceste in porez brežin. Z gredarjem je bilo poskrbljeno za izravnavo terena. Pred nasipom, ki se je izvedel konec tedna, je bil potreben še izkop za potrebe polaganja hudorniških kanalet v skupni dolžini cca. 80 m.

 

Zaključna dela so po napovedih zaznamovala sanacijo ceste v Stolniku. Po asfaltiranju ceste v začetku tedna je projekt prešel v sklepno fazo. S sanacijo oz. homogenizacijo brežine in izvedbo betonske vezi oz. venca na opornem zidu (30 m) so dela praktično zaključena. Manjka le še montaža odbojne ograje.

 

Nadaljuje se košnja javnih površin. Kosili smo na Kajuhovi, ob Maistrovem spomeniku, na Kolodvorski, Malem gradu, ob Titanovi brvi, na Trgu svobode in Žalah.

V prejšnjem tednu smo poročali o montaži novih košev za smeti. Zaradi povečanih potreb sta se dodatno montirala koš za smeti in koš za pasje iztrebke ob sprehajalni poti potoka Oševek do Samotnega malna.

Od petka dalje si bo znova moč odpočiti na klopeh na Šutni.

Še nekaj cest je dobilo nove ali nadomestne odbojne ograje. Med kritične odseke so spadali tudi deli cest v Palovčah (4 lokacije) in del ceste na relaciji Motnik – Vrhe. Novo ograjo je dobil odsek na cesti Snovik – Bela peč, podaljšana pa je bila JVO ograja v Špitaliču.

 

Skladno s planom smo urejali makadamsko cesto Soteska – Briše, v skupni dolžini 1.600 m. Pokrpane so bile udarne jame na makadamski cesti v Bistričici in na sfaltni v Pšajnovici. V okviru vzdrževanja meteorne kanalizacije smo uredili odvodnjavanje v Lanišah. Problem odvodnjavanja smo rešili tudi na Kranjski cesti, kjer je bil po končanih zemeljskih delih že položen nov asfalt. Nasipali smo bankine. V tem tednu so bile na vrsti na relaciji Bistričica, Mekinje – Godič in Zagorica.

Obnova meteorne kanalizacije se je godila v Veliki Lašni (območje vikendov) – s čiščenjem vtokov in z izvedbo večjega usedalnika bo zagotovljena izboljšana fukcija lovljenja blata, peska, mulja in drugega grobega materiala, ki bremeni kanalizacijo. Sočasno z vzdrževalnimi deli na meteorni kanalizaciji bodo očiščene mulde in urejene bankine. Za dokončanje teh del ekipa planira približno dva dni delovnih aktivnosti.

 

Med vzdrževalnimi deli tega tedna omenimo tudi zamenjavo stebričkov na Palovški cesti, popravilo načetih robnikov na Kranjski cesti, čiščenje ob robnikih na Kovinarski cesti, Kajuhovi cesti in Jenkovi ulici, postavitev stebričkov na Zapricah, zamenjavo odtujenih prometnih znakov Volčji Potok – Rudnik, montiranje ulične table na Jakopičevi ulici. Nova prometna znaka smo postavili na Velikem hribu (omejitev hitrosti) in Kamniški Bistrici (dopolnilna tabla). V petek smo v okviru vzdrževanja prometne signalizacije montirali prometno ogledalo na Sv. Primožu in postavili stebričke na Ulici Kamniško – zasavskega odreda. Vzdrževali smo tudi območje v okolici Zdravstvenega doma Kamnik, kjer je bilo potrebno zamenjati poškdodovane rdeče-bele stebričke ter sanirati poškodbo na cestišču.

 

Novost tega tedna predstavlja sanacija stopnišča pri Matični knjižnici Kamnik. Stare stopnice so že porušene. Izvedena so bila montažna dela, betonaža, šolanje. Utrditvi oz. sušenju betona bo sledila montaža ograje.

 

Zaradi osipanja brežine in izpostavljenosti stanovanjskih objektov smo v tem tednu pričeli s sanacijo brežine v Brezjah nad Kamnikom V petek se je izvajala sečnja. Na okoli 300 m² veliko površino bo potrebna namestitev kokosove mreže ter zatravitev terena. Dela na tej lokaciji bodo predvidoma trajala slab teden dni.

Znova poročamo o aktualnem asfaltiranju prekopov. Priprava na asfalt je potekala na Kebetovi in Smolnikarjevi ulici. V celoti je zaključeno asfaltiranje prekopov na Ulici Toma Brejca, kjer je bilo v tem tednu položenega 35t finega asfalta. Po napovedih krepimo kabelsko kanalizacijo. Trenutno smo stacinorani na Slatnarjevi in Bakovniški ulici. Izkupiček pretekla tedna je sledeč – izvedenih je bilo 275 m kanalov (izkop), 8 jaškov ter položenih cca. 2.200 m cevi (za T2 in Telekom).

 

Ekipa kanalizacije se je trudila z rednimi vzdrževalnimi deli. Praznila je koše in pometala avtobusne postaje, praznila greznice in čistila kanalizacijo, pregledovala črpališča in izvajala manjša popravila. Priprava tržnega prostora je bila tudi v tem tednu na sporedu v torek in soboto, ko se je, skladno z Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, tržnica za obiskovalce vrnila v svoje ‘normalno delovanje’.

Navedeno pomeni, da je s 30. 5. 2020 za obiskovalce preklicana obvezna uporaba maske in obvezno razkuževanje rok na vhodu in izhodu tržnice. Ne glede na navedeno bo na vhodu na tržni prostor razkuževanje še vedno omogočeno, za kar bodo poskrbeli naši pripravljalci tržnega prostora. Prodajalci morajo na delovnem mestu še vedno uporabljati zaščitno masko oz. osebno varovalno opremo, ki je opredeljena v oceni tveganja delovnega mesta.

Na tržnem prostoru sicer še vedno velja dosledno upoštevanje priporočil NIJZ v zvezi z upoštevanjem medsebojne razdalje 1,5 – 2 metra ter upoštevanjem pravilnega rokovanja z blagom, kar pomeni, da se stranke blaga ne dotikajo. Odpiralni čas tržnice za zdaj ostaja nespremenjen – od 7. do 13. ure.

Elektro ekipa nadaljuje z barvanjem kandelabrov (Duplica) in drugimi rednimi vzdrževalnimi deli – med drugim so bilo izvedenih več popravil, zamenjane so bile sijalke na Perovem, na Kettejevi ulici, na Kajuhovi ulici, v Lokah in v Srednji vasi, v Pšajnovici (pri cerkvi) idr. ter žarnice na semaforjih pri Svetilniku, pri Usnjarskem mostu idr. V Buču  je bila v okviru prestavitve prehoda za pešče premonitirana svetlobna tabla za prehod za pešce. Na več svetilk JR so bile nameščenih blende, nastavljena je bila vklopna ura na dvižnih stebričkih Šutenske ulice.

Stalnica vodovodne ekipe je popis vodomerov. V tem tednu je bila na sporedu industrija. Tudi ostala vzdrževalna dela niso posebej iztopala v primerjavi s preteklim tednom – košnja okrog objektov (vodohran Vrhovje), jemanje vzorcev na prosti klor, iskanje vodovodnih okvar (Ulica Kamniško zasavskega odreda, Vremšakova ulica, Županje njive, Bistričica, Nevlje). Posledično sta bili 25. in 27. maja, po predhodni najavi, začasno moteni oskrbi s pitno vodo na Vavpotičevi in Vremšakovi ulici oz. v Nevljah. Poleg navedenega se je izvajalo vodovodne priključke.

Pogrebna služba je v tekočem tednu poskrbela za izvedbo sedmih pogrebov – dva pogreba sta se odvila v Stranjah, en na pokopaliču v Nevljah, en v Zgornjih Stranjah in štirje na pokopaliču na Žalah. Mineva drugi teden, ko je izvedba pogreba spet možna ob prisotnosti večjega števila ljudi (do 50 ljudi). Kljub navedenemu pri izvajanju pogrebnih slovesnosti še vedno velja upoštevanje določenih zaščitnih ukrepov, kot je upoštevanje priporočene razdalje 1,5 m, posamično vstopanje v poslovilno vežico in opustitev rokovanja ob izrekanju sožalja. Starejšim in onemoglim se tudi v bodoče odsvetuje udeležbo na pogrebni slovesnosti. Pri prevzemu pokojnika in naročilu pogreba bomo tudi v bodoče upoštevali izvajanje osnovnih zaščitnih ukrepov preprečevanja širjenja okužbe.

Skladno s planom vzdrževanja bomo v prihodnjem tednu, med drugim:

  • Urejali makadamske ceste (Zakal, Klemenčevo, Palovče)
  • Urejali bankine (Velika Lašna)
  • Odvodnjavali (Velika Lašna)
  • Sanirali brežino v Brezjah nad Kamnikom idr.

Vnovična uvedba uradnih ur

Za vzpodbuden štart v poletne junijske dni napovedujemo vnovično odprtje uradnih ur za stranke na sedežu družbe, v sicer že znanih terminih, in sicer:

  • ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00-10.00
  • sreda: 8.00-15.00

Zaradi postopnega opuščanja zaščitnih ukrepov, bo število strank v času uradnih ur številčno omejeno.

Pogrebna pisarna pogrebne službe deluje vsako delovnik med  7.00 in 15.00.

Komunalno podjetje Kamnik