Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Odgovorna skrb za delovanje javnih komunalnih sistemov v času epidemije

Komunalni vestnik: Odgovorna skrb za delovanje javnih komunalnih sistemov v času epidemije

Zima še vedno kaže zobe, oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda sta pod kontrolo, nujna vzdrževalna dela potekajo, zagotovljena pa je tudi 24-urna pogrebna služba.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Izteka se 2. teden, odkar je odjeknila novica o ‘koroni’ in nas postavila pred ‘zanimivo’ preizkušnjo. Voditi veliko ekipo, ob tem upoštevati vse ukrepe in na koncu izpolniti svoje dolžnosti – zagotoviti oskrbo s pitno vodo, skrbeti za nadzorovano odvajanje odpadnih voda, zagotavljati normalno prevoznost cest, nuditi pogrebne storitve idr., je izziv, s katerim pa se za zdaj uspešno spopadamo.

V tem tednu je imela veliko dela ekipa zimske službe. Trije dnevi sneženja so presenetili po koncu uradne zimske sezone. Snežni plugi in posipalci so delali 25., 26. in 27. 3. 2020. Največ dela je bilo seveda v višjih področjih kamniške občine, kjer je bilo na več koncih potrebno prebijati snežne zamete. Občane pri tem opozarjamo, da je na nekaterih predelih potrebno večkratno prebijanje, ki ga ni mogoče izvesti naenkrat. V tem primeru je cestišče očiščeno šele po več poskusih.

 

Najdebelejša snežna odeja je bila zabeležena na Pšajnovici in Velikem Rakitovcu, kjer je zapadlo 10 cm snega in brez pluženja ni šlo. Slabih 10 cm je bilo očiščenih v Gozdu in Velikem Hribu, dolgo smo se zadrževali tudi v Motniku, kjer se je sneg dobro oprijemal cestišča. Posipale so se ceste, brvi in mostovi v Kamniku. Med naštetimi lokacijami ne smemo izpustiti tudi relacije Hruševka-Ravne, Motnik-Špitalič, Hrib-Golice-Češnjice, Markovo-Podlom in Markovo, Studenca-Poljana, Poljana idr. Glede na vremensko stanje se je pobiranje snežnih kolov prestavilo na kasnejše obdobje.

 

Ekipa vodovoda se je mudila s čiščenjem vodohranov in okolice v Lesenem, Smrečju in v Črni, ki predstavlja nujen ukrep pri zagotavljanju oskrbe s čisto pitno vodo. Vodohrani se čistijo enkrat letno. Poseg je dokaj obsežen. Vodohran je pred čiščenjem potrebno v celoti izprazniti. Tekom čiščenja, ki se izvaja s tlačnim čistilcem, se preveri stanje vodohrana. Na koncu sledi dezinfekcija. Šele po temeljitem izpiranju se vodohran zopet napolni z vodo. Poleg tega se je izvajalo redno in obvezno vzorčenje na vodovodnih zajetjih ter izvajala kontrola klorinatorjev. Ob vsem tem je bilo potrebno izvajati druga nujna interventna dela – popravila priključkov, sanacije okvar idr., zaradi katerih bi prišlo do motenj pri oskrbi z vodo.

Kot že rečeno rednega oz. sistematična praznjenja greznic v tem času ne izvajamo – lotimo se interventnih čiščenj (prepolne greznice), ki bi utegnila povzročiti negativni vpliv na okolje. Skladno s planom se redno čistijo tudi vsi koši za smeti in pasje iztrebke v občini ter pregledujejo vsa črpališča.

Vzdrževanje cest temelji na podlagi poročila preglednika cest, ki svoje delo, kljub trenutnim razmeram, opravlja nemoteno. V tem tednu je bilo popravljenih in očiščenih kar nekaj prometnih znakov. V zadnjem času opažamo porast vandalizma, ki je razviden na določeni cestni opremi – gre zlasti za porisane in podrte prometne znake. Na več odsekih je bilo potrebno posekati veje, ki so segale v območje ceste v Šmartnem in Pšajnovici.

 

Prav tako so se s hladno maso krpale ceste na Novem trgu, v Podgorju, v Zagorici, v Nevljah in Mekinjah, na usadu Bistričica – Zakal, Kršiču, na Brezjah, v Zduši, v Vrhaču in Stebljevku in še kje … Izvajala so se tudi dela na prekopih na Jurčičevi (polaganje optike) ter urejale bankine v Volčjem Potoku.

29. marec je dan občinskega praznika. Praznovanje bo letos drugačno, saj so zaradi okoliščin odpovedane temu namenjene prireditve, se bomo pa z izobešenjem zastav, ki se je izvajal v petek 27. 3. 20, vseeno poklonili pogumu našega veljaka Rudolfa Maistra.

Izvajanje 24 urnih dežurnih služb je zagotovljeno. Vse, ki bi potrebovali pogrebno storitev naprošamo, da upoštevajo nujne ukrepe in protokol, ki je opisan na naši spletni strani www.kpk-kamnik.si. Kljub razmeram še vedno zagotavljamo primerno pieteto slovesnosti.

Tržnica v Kamniku do nadaljnjega ne obratuje. Na spletnih straneh komunalnega podjetja Kamnik in Občine Kamnik je objavljen ažuriran seznam vseh ponudnikov, s katerimi se zainteresirani lahko dogovorijo za dostavo hrane ali drugih izdelkov na dom.

Glede na dane okoliščine se poklanjamo vsem delavcem, ki se v izolaciji od javnega življenja žrtvujejo, da delujejo vsa področja, ki so ključna za preživetje in osnovno delovanje družbe – trgovci, prevozniki, civilne zaščite, gasilci, gorski reševalci, poštarji, komunalni delavci idr. in nenazadnje zdravstveno osebje so tisti, ki jim gre posebna zahvala. Zahvaljujemo se tudi vsem posameznikom, ki spoštujejo sprejete ukrepe in s tem ne ogrožajo sebe ali katere izmed naštetih skupin poklicev.

V Komunalnem podjetju Kamnik si želimo, da se obdobje karantene preživlja s pozitivnimi mislimi. Tudi za voljo vseh nas, ki vas ne želimo pustiti na cedilu.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.