Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Pohvala se vedno prileže – v Stahovici s polno paro naprej

Komunalni vestnik: Pohvala se vedno prileže – v Stahovici s polno paro naprej

V Stahovici, kjer poteka urejanje semaforizacije križišča ter obnova vozišča, dela potekajo s polno paro naprej. Glede na trenutno stanje, verjamemo, da bomo dela zaključili pred pogodbenim rokom, hiter napredek in kvaliteto izvedenih del pa so, ob nedavnem ogledu gradbišča, opazili in pohvalili tudi župan, predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za ceste, kar nam je seveda v ponos in veselje.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Naše ekipe so v tem tednu v Stahovici izvajale menjavo spodnjega ustroja ceste ter opaženje zidu ob cesti. Poleg tega pa je potekala tudi priprava za prestavitev elektro droga. V četrtek 29.7.2020 so si gradbišče v Stahovici ogledali predstavniki investitorjev – delegacija Ministrstva RS za infrastrukturo, direkcije RS za infrastrukturo ter župan občine Kamnik, ki so bili z našim dosedanjim delom zadovoljni.

 

Kljub temu, da je v polnem teku ena naših večjih letošnjih investicij pa nismo zanemarili niti preostalih delov občine Kamnik.

Še vedno je v teku postavitev optične kanalizacije in priključkov, ki je v tem tednu potekala na Bakovniški ulici. Asfaltiranje se izvaja na Mengeški poti, v pripravi pa je tudi asfaltiranje na Šipkovi ulici.

 

Po kratkem premoru, zaradi razmočenega terena, smo ponovno krenili s sanacijo plazu Markovo. V teku je izkop ter postavitev zidu iz skal.

 

Frančiškanski trg je v tem tednu dobil svojo končno podobo, saj je bila ob novo zgrajeni klančini nameščena še ograja.

 

V mestnem središču pa se naše ekipe niso mudile zgolj zaradi postavitve ograje na Frančiškanskem trgu, temveč so izvedle tudi pranje ceste po dveh požarih avtomobilov  na Samostanski ulici.

 

V okviru vzdrževanja cest, je bilo v tem tednu izvedeno krpanje asfalta v Snoviku, Palovčah, Hribu in Porebru ter krpanje makadama na Mlinarski ulici. Ekipe nadaljujejo z urejanjem horizontalne signalizacije na območju občine Kamnik. Zaradi poškodbe je bil na Kovinarski cesti zamenjan stebriček prometne signalizacije.

 

 

Obveščeni smo bili o ponovnem pojavu podgan, zato je ekipa kanalizacije izvedla deratizacijo kanalizacijskega omrežja na območju Grintovške ulice, Glavnega trga ter Samostanske ulice.

Sredino neurje je našim ekipam prineslo kar nekaj dodatnega dela. V četrtek so čistili kanalizacijsko omrežje, črpališča in nanose v Volčjem Potoku in Podgorju.

 

Ekipa vodovoda je v tem tednu sanirala nepredvideno okvaro na vodovodnem sistemu Iverje, ki je povzročila, da so bili prebivalci Volčjega Potoka kar nekaj časa prikrajšani za nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Poleg navedenega, so bila v tem tednu izvedena še številna druga dela, zato lahko brez zadržkov trdimo, da je za nami uspešen in produktiven delovni teden.

Tudi v naslednjem tednu bodo imele vse naše ekipe polne roke dela.

V Stahovici bo še naprej potekala priprava ceste za novi asfalt, nadaljevalo pa se bo tudi opaženje zidu. Na območju križišča bo potekala izgradnja novega vodovodnega omrežja ter polaganje telekomunikacijskih vodov. V križišču bo na novo postavljen elektro jašek ter prestavljen kandelaber.

Ekipe vzdrževanja bodo v naslednjem tednu nadaljevale z urejanjem makadamskih cest in krpanjem udarnih jam na asfaltnih cestah. Ureditev makadamskih cest bo potekala na območju Tunjic, Laniš, Košiš in Bistričice. Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah pa se bo izvajalo v Porebru, Špitaliču in Motniku. Še naprej se bodo barvale talne označbe na območju Kamnika. Ponovno pa se bo pričelo s košnjo javnih površin.

Ekipa kanalizacije bo nadaljevala s čiščenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po planu. V mesecu avgustu se bodo mudili v naseljih Okroglo, Kregarjevo, Stolnik in Laniše. Ostala čiščenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav bodo izvedena po naročilu uporabnikov.

Uporabnike naprošamo, da z naročilom ne odlašajo do zadnjega trenutka, temveč naj ga naročijo vsaj nekaj dni vnaprej.

Komunalno podjetje Kamnik