Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Ponovno odprtje gradbišč in kamniške tržnice ter čistilna akcija na kamniških cestah

Komunalni vestnik: Ponovno odprtje gradbišč in kamniške tržnice ter čistilna akcija na kamniških cestah

2. teden aprila je, poleg odličnih vremenskih pogojev, prinesel tudi dejansko udeležbo na gradbiščih. Nadaljujemo z deli v višjih predelih v Zgornjem Tuhinju, kjer bo izvedba usada terjala večtedensko prisotnost naše ekipe. Štartali smo z gradbenimi deli v dolini, kjer se mudimo na asfaltiranju prekopov.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Najprej na ceste, kjer je zima, pa čeprav mila, pustila svoj pečat. Pometanje in čiščenje cest je ena izmed tistih aktivnosti, ki jih uvrščamo med nujna letna vzdrževalna dela. Pesek in drobljeni kameni agregati se pojavljajo v zimskem času, in sicer zaradi posipanja cest proti poledici, predstavljajo pa veliko nevarnost za promet in so glavni izvor prašenja, zato je po končani zimski sezoni nujna njihova odstranitev.

 

Ročno čiščenje predstavlja pometanje z metlo ali ročnimi strojčki – to se izvaja na najbolj frekventnih in onesnaženju najbolj izpostavljenih javnih površinah. Strojno čiščenje pa zajema pometanje cest s posebnim vozilom oz. t.i. cestnim pometačem.

Tako ročnega kot strojnega pometanja cest in pločnikov smo se za začetek lotili v centru mesta, na Žalah, na povezovalki in pri poslovno obrtni coni na obvoznici, na Ljubljanski cesti, Kranjski cesti, na Novem trgu, Palovški cesti, Bevkovi cesti, Kovinarski cesti, Steletovi cesti, v Podgorju idr.

Po očiščenju cest v nižjih legah, bomo krenili v najvišje, proti Zgornjemu Tuhinju in Motniku. Skladno z obsegom cest se bo ta aktivnost, upoštevajoč ugodne vremenske pogoje, izvajala vse do sredine meseca maja. Poleg pometanja se je v začetku tedna na nekaterih cestnih odsekih osvežila talna prometna signalizacija, remontirane so bile pred zimo odstranjene cestne grbine.

 

Ker sta jesen in zima na cestah pustili precej odvečnega materiala, je potrebno tudi čiščenje odtokov za vodo. Spet očiščeni so tisti na Ljubljanski cesti, v Volčjem Potoku, na Rudniku in na več drugih lokacijah.  Sezonske smeti kot npr. odpadlo listje z dreves predstavlja veliko nevarnost v prometu, hkrati pa je ta lahko glavni krivec za zamašitev odtočnih jaškov ter posledično celotnega kanalskega sistema za odvodnjavanje cest. Skrb za redno čiščenje meteorne kanalizacije bistveno vpliva na obseg vzdrževanja cest.

 

Redno vzdrževanje in čiščenje meteorne kanalizacije zagotavlja nemoten odvod meteorne vode s cestišča.  Če je odvajanje meteorne vode nekontrolirano, pa to lahko povzroči poškodbe na cestah. Skrb za čistočo in urejenost javnih površin je gotovo prioriteta vzdrževanja. S tem se kaže odnos, ne zgolj do meščank in meščanov ter ostalih prebivalcev občine, ampak tudi do obiskovalcev našega kraja. Med priprave na poletno sezono spada tudi košnja zelenic, urejanje grmovnic in druga podobna dela,  ki so predvidena v sredini naslednjega tedna.

V začetku tedna je vnovično zabrnelo na gradbiščih. Štartali smo z deli na usadu v Zgornjem Tuhinju, kjer bo dobro okrepljena delovna ekipa poskrbela za izvedbo potrebnega, skoraj 30 m dolgega, usada. Za začetek je bil potreben razrez asfalta. Sledila sta rušenje in izvedba izkopa. Pred zidarskimi dela je bila potrebna preusmeritev vode. Vstavile so se mreže, zatem pa so sledila zidarska dela. Teden se je zaključil z izkopom 3. kampade. Skladno s planom, se bodo dela v Zgornjem Tuhinju zaključila nekje konec meseca maja.

 

Gradbene ekipe so se zadrževale tudi na prekopih na Vegovi ulici, Ulici Franca Pirca, Ulici Ljudevita Stiasnyja, ul. Frana Albrehta, Smolnikarjevi ulici, Ulici Fortunata Berganta idr., kjer sta potekali pripravi na asfalt oz. asfaltiranje cest, kot zaključna faza polaganja optike na omenjenih lokacijah.

 

Spotoma izpostavljamo še dela kot npr. obzidava vtočne in iztočne glave propusta na cesti Sv. Primož, urejanje bankin na Bevkovi ulici, krpanje udarnih jam na relaciji Soteska – Briše, krpanje s hladno maso v Krivčevem, urejanje ceste na Sv. Primoža idr.

 

Drugih rednih vzdrževalnih del v tem tednu ne bomo posebej omenjali.  Še vedno velja, da sta oskrba s pitno vodo in skrb za odvajanje meteorne in odpadne vode pod nadzorom in da je sistematično praznjenje greznic do nadaljnjega ustavljeno. Še vedno pa smo na voljo za vsa interventna dela, in sicer z našimi 24 urnimi dežurnimi službami.

Stalnica naših del je v zadnjem obdobju postala tudi dekontaminacija. Še vedno se do nadaljnjega, skladno z navodili Občinskega štaba civilne zaščite, izvaja dezinfekcija javnih in zasebnih površin. Zadnji poseg je bil narejen danes navsezgodaj zjutraj, ko so bile še pred uradnim začetkom prazničnih dni, ko se vsemu navkljub pričakuje nekoliko večja obljudenost določenih lokacij, dekontaminirane zasebne površine.

 

Naj za konec izpostavimo še drugo pomembno in hkrati pozitivno stvar zabeleženo v iztekajočem se tednu. Svoja vrata je ponovno odprla kamniška tržnica. Četudi s strogimi zaščitnimi ukrepi in spremenjenim delovnikom (med 7. in 12. uro), je to vendarle znak, da se stvari postopoma postavljajo nazaj v prave okvirje. Za ureditev in organizacijo tržnega prostora bomo poskrbeli v Komunalnem podjetju Kamnik, za vse, ki boste obiskali tržnico, pa prilagamo ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati za voljo nadaljnjega preprečevanja širjenja okužbe s Covid 19:

  1. Obvezno je razkuževanje rok pri vstopu na tržni prostor in nošenje zaščitne maske, tako za prodajalce kot tudi za kupce.
  2. Upoštevati je potrebno varnostno razdaljo, in sicer vsaj 2 metra med strankami ter prodajalcem, razdalja med čakajočimi na blagajni pa naj bo ravno tako vsaj 2 metra.
  3. Tržni prostor naj obišče le en član gospodinjstva.
  4. Na vhodu v tržni prostor bodo prostovoljci in redarska služba skrbeli za varnost in red.
  5. Parkiranje bo možno pri glavni avtobusni postaji Kamnik in na parkiriščih v lasti Občine Kamnik.
  6. Kupce opozarjamo, naj izdelke ob prihodu domov dobro operejo!

 

Plani za prihodnji teden napovedujejo dodatno sanacijo ceste na relaciji Laniše – Stolnik. Še vedno se bomo zadrževali na usadu v Zgornjem Tuhinju, asfaltirali prekope in izvajali nujna vzdrževalna dela ter se trudili, da občani in občanke ne bi občutili posledic, ki jih prinašajo trenutne razmere.

Praznično voščilo

Za konec naj vsem občankam in občanom voščimo blagoslovljene velikonočne praznike, polne vere, upanja in ljubezni. Naj vam vlijejo novega upanja in poguma za jutrišnji dan.

Komunalno podjetje Kamnik